Şirket kültürleri ait oldukları şirketlerin başarısı için büyük önem taşır. Ancak günümüzde uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle şirket kültürü oluşturmak daha çok çaba isteyen bir konu haline geldi. Peki, uzaktan çalışma ortamında başarılı şirket kültürü nasıl oluşturulur?

Şirket Kültürü Nedir?

Şirket kültürü, bir şirkete ait değerleri, inançları, alışkanlıkları kapsayan ve şirket stratejileri ile çalışanları birbirine bağlayan bir köprüdür. Şirketlerin başarısı için etkili bir şirket kültürü oluşturmak önemlidir. Deloitte tarafından yapılan bir araştırmaya göre; yöneticilerin %94’ü ile çalışanların %88’i, şirket kültürünün şirketin başarısı için en önemli şeylerden biri olduğu görüşündedir.

Şirket Kültürü Neden Önemlidir?

Başarılı bir şirket kültürü, çalışanlara her gün işe gelmek ve ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymak için motivasyon verir. Ayrıca iş yerindeki stresi azaltırken, çalışanlara hissettirdiği motivasyon ile yaratıcılığı ve tatmin duygusunu artırır. Artan çalışan performansı beraberinde şirket başarısını da artırır.

Uzaktan Çalışma Ortamında Başarılı Şirket Kültürü Nasıl İnşa Edilir?

şirket kültürü

Uzaktan çalışma sistemine geçilmesi ve çalışanların şirketlerde fiziksel olarak bulunamaması, başarılı şirket kültürü inşa etme yolunda yeni bir zorluğu ortaya çıkardı. TELUS International tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre; çalışanların %51’i, uzaktan çalışma döneminde çalıştıkları şirkete ve kültürüne daha az bağlı hisseder hale geldi. Ancak izlenecek bazı etkili yöntemlerle bu zorluğu aşmak mümkün.

1) Şirket Değerlerini Belirleyin

şirket kültürü

Uzaktan çalışma ortamında şirket kültürünü oluşturmaya başlamadan önce şirketin; temsil ettiği değerleri, imajını, misyon ve vizyonunu belirlemek gereklidir. Şirket ve çalışanlar için önemli temel değerler belirlendikten sonra bu değerler şirket kültürünü inşa etmede rehber olarak kullanılabilir. Örneğin; çalışanların sosyal ve aile hayatlarını önemseyen, eğlenceyi temel değerler arasına alan bir şirkette, esnek çalışma saatleri ve ücretli tatil süreleri şirket kültürünün önemli parçaları haline gelir.

2) Çalışan Sağlığını Önemseyin

Özellikle pandemi ile beraber sağlık, birçok çalışan için en çok endişe edilen maddeler arasına girdi. Uzaktan çalışan personeller şirkete katkı sağlayabilmek için öncelikle fiziksel, duygusal ve mental açıdan sağlıklı hissetmelidir. Bu şartlarda başarılı bir şirket kültürü oluşturabilmek için yöneticiler, çalışanlarının bu endişelerini anlamaları ve çalışanların gerekli kaynaklara ulaşabildiklerinden emin olmaları gerekir.  

3) Sanal Ortamda Etkinlikler Planlayın

şirket kültürü

Uzaktan çalışma ortamında çalışanların şirket kültürü benimseyebilmelerini sağlayabilmek için sürekli olarak etkileşim içerisinde olmak gereklidir. Çeşitli iletişim araçları kullanılarak planlanacak sanal etkinlikler, şirket içi sosyalleşmeyi artırarak şirket kültürünün oluşturulması ve benimsenmesine katkı sağlayacaktır. Şirket değerleri doğrultusunda bu etkinlikler işle ilgili konularda gelişim seminerleri olabileceği gibi, iş dışında farklı konularda düzenlenen mini workshoplar da olabilir. 

4) Açık İletişim İmkanı Sağlayın

Açık iletişim, ofis ortamında olduğu gibi uzaktan çalışma ortamlarında da şirket kültürü oluşturabilmek için büyük önem taşır. TELUS tarafından yapılan aynı ankete göre; katılımcıların %66’sı, haftalık olarak yapılan sanal değerlendirme toplantıları ve yöneticilerle yapılan birebir görüşmelerin uzaktan başarılı bir şirket kültürü oluşturabilmek için önemli olduğunu düşünüyor. Duygu ve düşüncelerin paylaşıldığı, çalışanların geri bildirimlerini doğrudan yöneticilere ilettiği bir ortam, uzaktan da çalışılıyor olsa başarılı bir şirket kültürü oluşturabilmek için oldukça önemlidir. 

Uzaktan Şirket Kültürü İnşa Etmenin Kolay Yolu: Infoset

Uzaktan çalışma ortamlarında başarılı bir iş kültürü oluşturmak uzun ve zahmetli bir süreçtir. Infoset’in sağladığı çok kanallı iletişim sistemleri ile daha verimli bir çalışma ortamı yaratabilir, kazandığınız zamanı ise başarılı bir şirket kültürü oluşturmakta kullanabilirsiniz. Omnichannel müşteri servis sistemi ile tüm destek ve satış kanallarınızı tek bir platform üzerinden yönetebilir, tüm süreçlerinizi otomatize edebilirsiniz. Müşteri deneyiminizi bir sonraki seviyeye taşımak ve satışlarınızı artırmak için Infoset’i hemen bugün kullanmaya başlayın!

Bugün denemeye başlayın

Ücretsiz başlangıç paketimiz tüm süreçlerinizi tek platformdan, kolaylıkla yönetmeye başlayın. Hiçbir ödeme yapmanıza gerek yok.