Kullanım Koşulları

Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları'na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları'nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

 1. GİRİŞ
  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Aydınevler Mh. Oğuzhan Cd. Ata Plaza No:1-3/32 Maltepe, İstanbul adresi merkezli, 228720-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı İnfoset Teknoloji Anonim Şirketi (“Infoset”) tarafından https://Infoset.app/ alan adlı internet sitesi (“Website”) ve Infoset mobil uygulaması (“Uygulama”) ile birlikte Infoset’e ait platformlar (“Platform”, “InfosetPlatformu”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Infoset Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Üye ve Abone (birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır) sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.
  2. İşbu Sözleşme, kişilerin ziyaret etme, Üye ve Abone olma amacıyla Infoset Platformu’na eriştiği andan itibaren tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kişilerin Platform’a erişme amacına göre kazanacağı Ziyaretçi, Üye ve Abone sıfatlarına göre, İşbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterecektir.
 1. TANIMLAR
  1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:
AboneInfoset Platformu’na Üye olduktan ve 14 (on dört) günlük Deneme Süresini kullandıktan sonra Aboneliğini belirli bir ücret karşılığında yükseltmiş gerçek ve tüzel kişiler anlamına gelecektir.
AbonelikInfoset Platformu’na Üye olunmasının ardından 14 (on dört) günlük Deneme Süresinin tamamlanmasıyla ücret karşılığında Hizmet Paketlerinden birinin satın alınması anlamına gelecektir.
BlogInfoset Platformu içerisinde yer alan ve Hizmetlerle ilgili konularda yazıların yayımlandığı ortam anlamına gelecektir.
Bulut SantralBulut teknolojisiyle internet üzerinden hizmet veren, internetin olduğu her yerden santral özelliklerini kullanabileceğiniz internet tabanlı yeni nesil telefon santrali anlamına gelecektir.
Bulut Çağrı MerkeziBirden fazla iletişim kanalı (telefon görüşmeleri, mesajlaşma dahil, web chat, mail), gelişmiş çağrı yönlendirmesi, aracı yönetimi ve analitiği gerektiren iletişim merkezleri için kapsamlı araçlar, uygulamalar ve bulut barındıran Hizmetler bütünü anlamına gelecektir.
Canlı Chatİnternet üzerinden yetkili kişilerle birebir gerçekleştirilen iletişim anlamına gelecektir.
ChatbotCanlı sohbet esnasında problem çözmek veya bilgi almak amacıyla tasarlanan yazılı veya sözlü insan konuşmasını taklit eden yazılım anlamına gelecektir.
CALL CENTERPlatformda sunulan Abonelik türlerinden biri anlamına gelecektir. Kullanıcı, ilgili abonelik türünün içerdiği güncel hizmetlere Website’de yer alan fiyatlar sayfasından ulaşabilecektir.
CRMPlatformda sunulan Abonelik türlerinden biri anlamına gelecektir. Kullanıcı, ilgili abonelik türünün içerdiği güncel hizmetlere Website’de yer alan fiyatlar sayfasından ulaşabilecektir.
Deneme SüresiInfoset Platformu’na Üye olunmasının ardından Infoset’in imkan sağladığı Hizmet Paketleri’nden birinin 14 (on dört) gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabileceği süre anlamına gelecektir.
Elektronik Ticaret Mevzuatı6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat anlamına gelecektir.
ENTERPRISE HUBPlatformda sunulan Abonelik türlerinden biri anlamına gelecektir. Kullanıcı, ilgili abonelik türünün içerdiği güncel hizmetlere Website’de yer alan fiyatlar sayfasından ulaşabilecektir.
Elektronik Cihaz(lar)Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve/veya sair elektronik cihaz(lar) anlamına gelecektir.
HizmetAbonelik türü ile birlikte sunulan Hizmet’in kapsamı da değişmekle birlikte, Infoset Platformu’nda tüzel kişilere sunulan Hizmetler, gelen/giden çağrı (Bulut Çağrı Merkezi, Bulut Santral), e-posta, canlı destek, Chatbot gibi destek kanalları anlamına gelecektir.
Hizmet PaketiInfoset tarafından Abonelere sunulan “CRM, Çağrı Merkezi, Pro Hub, Enterprise Hub”isimli paketler anlamına gelecektir.
Hizmet Sağlayıcı6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler anlamına gelecektir.
Infoset PlatformuInfoset Platformu, gelen/giden çağrı (Bulut Çağrı Merkezi, Bulut Santral), e-posta, canlı destek, Chatbot gibi tüm destek ve satış kanallarının tek bir platformdan yönetilebildiği lider bir bulut omni-kanal destek ve satış platformu anlamına gelecektir.
İçerik Sağlayıcıİnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.
İnternet Kanunu5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.
Kullanıcı(lar)Infoset Platformu’na Ziyaretçi, Üye veya Abone sıfatıyla erişim sağlayan ve Infoset Platformu üzerinde sunulan imkanlardan işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.
Ödeme SistemiInfoset tarafından belirlenerek Platform’a entegre edilen, elektronik ortamda tahsilat yapılabilmesine imkân veren ve üye işyeri anlaşması yapan bir kuruluş tarafından sağlanan çevrimiçi ödeme sistemi anlamına gelecektir.
PanelInfoset Platformu’na üye olan kişilerin karşısına çıkan ve Infoset’in sunduğu Hizmetler’i barındıran ve Üye’nin üzerinde işlem yapabildiği platform anlamına gelecektir.
PRO HUBPlatformda sunulan Abonelik türlerinden biri anlamına gelecektir. Kullanıcı, ilgili abonelik türünün içerdiği güncel hizmetlere Website’de yer alan fiyatlar sayfasından ulaşabilecektir.
Satış Ortaklığı ProgramıInfoset Hizmet Paketleri’nin Infoset iş ortakları tarafından müşterilerine sundukları ve satış yapılması halinde komisyon oranına uygun olarak ödeme aldıkları program anlamına gelecektir.
Sosyal Medya HesaplarıKullanıcılar’ın Blog yazılarını paylaşabileceği Facebook, Twitter, WhatsApp ve sair sosyal medya platformları anlamına gelecektir.
Telekomünikasyon İşletmesiTelefon veya internet yoluyla iletişim ve telekomünikasyon hizmeti sağlayıcıları anlamına gelecektir.
ÜyeInfoset Platformu’nu Deneme Süresi boyunca ücretsiz kullanma ve bu sürenin dolmasının ardından Infoset Platformu’na Abone olma hakkını haiz gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.
ÜyelikInfoset Platformu’nun Deneme Süresi boyunca kullanılması anlamına gelecektir.
VOIPInternet ortamında gerçekleştirilen sesli görüşme işlemleri anlamına gelecektir.
Yardım MerkeziInfoset Platformu’nda, Kullanıcı’ya yardımcı olabilmek adına yayımlanan içeriklerin bulunduğu ortam anlamına gelecektir.
Yer Sağlayıcıİnternet Kanunu kapsamında, Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.
Ziyaretçi(ler)Infoset Platformu’nda dolaşım gerçekleştirerek işbu Sözleşme’de belirtilen çeşitli işlemleri yapabilen, Üye ve Abone olmayan kişiler anlamına gelecektir.
 1. GENEL ŞARTLAR
  1. İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Kullanıcı için geçerli olup; Infoset Platformu’na Ziyaretçi, Üye ve/veya Abone sıfatıyla erişen tüm kişiler farklı şekil ve şartlarda işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.
  2. İşbu Sözleşme’nin Ziyaretçi tarafından, Infoset Platformu’na erişilmesinden itibaren ve Infoset Platformu’nda herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden; Üye tarafından Infoset Platformu’na üye olunmadan; Abone tarafından ise Platform’da sunulan Hizmetler’in kullanılmasını devam ettirmek amacıyla Abonelik yükseltilmeden önce okunması gerekmektedir.
  3. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde Infoset Platformu’nda işlem gerçekleştirilmemelidir. Infoset Platformu’nda işlem gerçekleştirmesiyle birlikte Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, işbu Sözleşme’de yazılı şartların;
   1. Infoset Platformu’nda dolaşımına devam etmekte olan Ziyaretçi tarafından,
   2. Infoset Platformu’nda Üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Üye tarafından,
   3. Infoset Platformu’na Üye olmuş ve belirli bir ücret karşılığında Aboneliğini yükseltmiş Abone tarafından “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, onaylıyorum” ibaresine ait kutucuğun işaretlenmesi yoluyla kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.
  4. Infoset Platformu’nda Abone sıfatı ile Hizmet satın almak isteyen tüzel kişi sıfatını haiz şirket adına, temsilci sıfatı ile üye olunacağından, ilgili tüzel kişiliğin işbu Sözleşme ile bağlı olduğu ve temsilcinin ilgili tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu aksi halde doğan borç ve yükümlülüklerden şahsi olarak sorumlu olduğu, tüzel kişi temsilcisinin ilgili tüzel kişi adına işlem yapma yetkisine haiz olduğu kabul edilecektir. Bu durumda, işbu Sözleşme hükümlerinde bağlamın gerçek kişiye atıfta bulunduğu haller haricinde, düzenlemeler ilgili tüzel kişilik nezdinde hüküm doğuracaktır.
  5. Infoset, Infoset Platformu’nda güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Infoset tarafından; zaman zaman Infoset Platformu’nda Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler de işbu Sözleşme kapsamında olup, Kullanıcı tarafından Infoset Platformu’nun kullanımına ve/veya Infoset Platformu içerisinde yer alan imkanlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan bu güncelleştirmelerin Kullanıcı tarafından zımni olarak onaylandığı anlamına gelir.
  6. Infoset tarafından, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde, güncel Sözleşme Infoset Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.
  7. Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Infoset Platformu’na erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Üye ve Abone tarafından kabul edilmemesi halinde, Infoset Platformu’nda bulunan Üyelik hesabının ve Aboneliğin kullanımı derhal sonlandırılmalıdır. Üyelik ve/veya Abonelik hesabını iptal etmek isteyen Kullanıcıların, support@infoset.app adresine taleplerini belirten bir e- posta göndermeleri veya Panel’de bulunan ‘Üyelik/Abonelik İptali’ butonuna tıklamaları gerekmektedir.
 1. INFOSET PLATFORMU
  1. Infoset Platformu, müşteri hizmetlerine ilişkin müşteri desteği ve satış operasyonlarının yürütülmesi ile müşterilerin bu operasyonlarına ilişkin faaliyetlerini, gelen/giden çağrı (Bulut Çağrı Merkezi, Bulut Santral), e-posta, canlı destek, Chatbot gibi tüm destek ve satış kanallarını tek bir platformdan yönetilebildiği destek ve satış platformudur.
  2. Infoset Platformu üzerinden sağlanan içerik ve Hizmetler’in kapsamı Ziyaretçi, Üye ve Abone sıfatlarını haiz Kullanıcılar için farklılık göstermektedir.
  3. Ziyaretçi, Website vasıtası ile eriştiği Infoset Platformu’nda;
   1. dolaşım sağlayabilmekte,
   2. blog ve makale yazılarını okuyabilmekte ve bu yazıları Sosyal Medya Hesapları’nda paylaşabilmekte,
   3. Infoset ile çeşitli kanallardan iletişim kurabilmekte ve
   4. satış ortağı olma talebinde bulunabilmektedir.
  4. Ziyaretçi, Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Üye sıfatını, Abonelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abone sıfatını haiz olacaktır.
  5. Üye, Website vasıtası ile eriştiği Infoset Platformu’nda;
   1. Ziyaretçi’nin yaptığı tüm işlemleri yapabilmekte,
   2. 14 (on dört) gün ücretsiz Deneme Süresi’nden yararlanabilmekte,
   3. Deneme Süresi kapsamında, gelen/giden çağrı (Bulut Çağrı Merkezi, Bulut Santral), e-posta entegrasyonu, canlı destek, Chatbot, Yardım Merkezi Hizmetleri’nden yararlanabilmekte ve
   4. Deneme Süresi sonunda talebi doğrultusunda Aboneliğini yükseltebilmektedir.
  6. Abone, Website vasıtası ile eriştiği Infoset Platformu’nda;
   1. Ziyaretçi ve Üye’nin gerçekleştirebildiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte,
   2. Gelen/giden çağrı (Bulut Çağrı Merkezi, Bulut Santral), e-posta entegrasyonu, canlı destek, Chatbot, Yardım Merkezi Hizmetleri’nden seçtiği Hizmet Paketi kapsamında yararlanabilmektedir.
  7. Satış Ortaklığı Programı’na dahil olması halinde Kullanıcı, kendi müşterilerine sunduğu hizmetlerin yanında Infoset’e ait Hizmet Paketleri’nden birini sunması halinde aylık satış toplamına göre %20 veya %30 arasında komisyon alma hakkına sahiptir. Taraflar, Satış Ortaklığı Programı’na ilişkin komisyon oranlarının, Infoset tarafından önceden Infoset Platformu’nda yayınlanmak suretiyle her zaman değiştirilebileceğini kabul eder.
  8. Satış Ortaklığı Programı’na dahil olan Kullanıcılar, satış ortağı panelinde yer alan referans linki ile yeni müşterileri için hesap açabilir. Bu link ile açılan her hesap, satış ortağı olan Kullanıcı’ya ait bir müşteri olarak kaydedilir. Müşterilere ilişkin tüm detaylar, yapılan ödemeler, komisyonlar vb. tüm veriler satış ortağı panelinden takip edilebilir.
 1. ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Ziyaretçi, Infoset Platformu’na erişerek Platform’da dolaşım sağlama, Blog ve makale yazılarını okuma ve Sosyal Medya Hesapları’nda paylaşma, Infoset ile canlı destek ve e-posta aracılığıyla iletişime geçme hakkına sahiptir.
  2. Ziyaretçi, Infoset Platformu’ndan Deneme Süresi boyunca ücretsiz yararlanabilmek için Üye olma ve Deneme Süresi’nin sona ermesinin ardından Abone sıfatıyla Hizmet Paketleri’nden yararlanabilmek amacıyla ise Infoset Platformu’na Abone olma hakkına sahiptir.
 1. KULLANICI’NIN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Kullanıcı, Infoset Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Elektronik Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.
  2. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Infoset ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Infoset Platformu dahilindeki metinleri, yazışmaları, video klipleri, ses kayıtlarını, dosyaları, veri tabanını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Kullanıcı, Infoset’e ait veya Infoset ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, Hizmetler’ine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Kullanıcı, solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dahil; Infoset Platformu sunucularını veya Infoset Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Infoset Platformu’nun diğer Kullanıcılar’ın Elektronik Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Infoset Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Infoset Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.
  5. Kullanıcı, Infoset Platformu üzerinde kullanım koşullarını manipüle eder nitelikte, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte Üyelik ve Abonelik oluşturamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Infoset, ilgili profili askıya almaya veya ilgili profilin ilişkili olduğu Üyelik ve Aboneliği silmeye yetkilidir.
  6. İşbu Sözleşme;
   1. Ziyaretçi tarafından Infoset Platformu’na erişim durdurularak her zaman,
   2. Üye tarafından Üyelik ve Deneme Süresi kullanımı durdurularak her zaman,
   3. Abone tarafından Abonelik, işbu Sözleşme’nin 17. maddesinde yer verilen şart ve koşullar dahilinde her zaman sona erdirilebilecektir.
 1. ÜYELİK VE ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER
  1. Infoset Platformu’na erişen Ziyaretçi, Infoset aracılığıyla sunulan Platform içeriklerini görüntülemek, ücretsiz Deneme Süresi boyunca Hizmetler’den yararlanmak ve Deneme Süresi sonunda Abonelik işlemlerini tamamlayabilmek için Infoset Platform’a Üye olmalıdır.
  2. Ziyaretçi, Üyelik formunda yer alan aşağıdaki bilgileri Infoset Platformu’na ileterek Üye sıfatını kazanacaktır:
   1. ad,
   2. soyad,
   3. iş yeri elektronik posta adresi,
   4. kendisinin belirleyeceği şifre,
   5. şirket veya uygulama adı,
   6. telefon numarası ve(varsa) promosyon kodu.
    (birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaktır.)
  3. Infoset Platformu içerisinde Üyeler’e sunulmuş imkanlardan yararlanılabilmesi için Üyelik işlemlerinin tamamlanması; Üyelik Bilgileri’nin Infoset’e iletilmesi, Ziyaretçi tarafından bir parola belirlenmesi ve akabinde Infoset Platformu’na giriş yapılmasıyla gerçekleşir.
  4. Ziyaretçi’nin Üyelik işlemlerini tamamlayabilmesi için, Infoset Platformu’na girdiği elektronik posa adresi bilgisinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Elektronik posta adresinin doğru ve güncel olduğunun teyit edilebilmesi ve Üyelik Bilgileri’nin kendisine iletilmesi amacıyla açılan Üyelik hesabına ait kullanıcı adı, şifre ve müşteri kodundan oluşan hesap bilgilerinin bildirilmesi için Ziyaretçi’nin elektronik posta adresine bir doğrulama e-maili gönderilecektir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinin ardından Üyelik işlemi tamamlanmış olacaktır.
  5. Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, hesap oluşturma aşamasında belirlenen elektronik posta adresine parola yenileme talimatı seçeneğinin gönderilmesi talep edilebilecektir.
  6. Infoset Platformu’nun tüm yönetimi ve kullanımı Kullanıcı tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla Kullanıcı’nın kendisine ait kullanıcı adları ve şifrelerini 3. kişilerle paylaşması veya bu bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesi münhasıran Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresinin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak meydana gelebilecek durumlarda Infoset’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Infoset ya da 3. şahısların uğrayacağı zararlardan ise buna sebebiyet veren Kullanıcı sorumludur.
  7. Üye her zaman Infoset Platformu üzerindeki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve Platform üzerinden sunulan Hizmetler’in ifası amacıyla kendisine Üyelik aşamasında gösterilen Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenen birtakım ek verileri profiline ekleyebilecektir.
 1. ÜYE’NİN VE ABONE’NİN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Infoset Platformu’nda CRM, CALL CENTER, PRO HUB, ENTERRISE HUB olmak üzere 4 (dört) adet Hizmet Paketi mevcuttur. Üye, 14 (on dört) günlük ücretsiz Deneme Süresi’nin ardından bu paketlerden birini seçtikten sonra ödeme yöntemi eklemek suretiyle Aboneliğini yükseltebilecektir.
  2. 14 (on dört) günlük Deneme Süresi’nde sunulan Hizmet Paketi PRO HUB olarak belirlenmiştir. Infoset münhasıran kendi takdirinde olmak şartıyla, Deneme Süresi boyunca Üye’ye sunulacak olan Hizmet Paketi’nin ne olacağını belirleme veya bunları zaman zaman değiştirme yetkisine sahiptir.
  3. Üye, Aboneliğini yükseltmesi sırasında ücretleri belirtilen ek hizmetleri (Kullanıcılar, Operatörler, Dahili Numaralar, Sohbet Araçları, E-posta Hesapları, Ek Entegrasyonlar ve Uygulamalar) de seçme ve buna ilişkin hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Infoset zaman zaman ek hizmetleri değiştirebilir veya yeni ek hizmetler ekleyebilir.
  4. Kullanıcı, Abonelik türlerini, dönemlerini ve güncel fiyatlandırmaları https://infoset.app/tr/pricing adresinden takip edebilecektir. Infoset zaman zaman Abonelik’e ilişkin hususlarda değişiklik yapabilecektir.
   1. Abone, Abonelik bedelinin ödemesini sipariş tarihinde Infoset Platformu’na eklediği kredi/banka kartı bilgileri ile gerçekleştirecektir. Fatura, Abone’ye sipariş tarihinde tebliğ edilecektir. Bunun dışında kalan faturalarda ödeme, faturanın Abone’ye tebliği tarihinden itibaren en geç yedi (7) iş günü içinde yapılacaktır.
   2. Abone tarafından aylık veya yıllık Abonelik’lerin bitiminden 30 (otuz) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her Abonelik döneminin bitiminde Abonelik otomatik olarak yenilenecektir.
   3. Abone, Infoset Platformu üzerinden sunulan Abonelik hizmeti kapsamında Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeme yapmayı kabul etmiş sayılır. Abone, Infoset Platformu üzerinden sunulan hizmeti satın alma amacıyla ödeme yaparken Ödeme Sistemi’nin kendi sözleşmesine tabi olacaktır. Abone, Ödeme Sistemi üzerinden ödeme yaparken banka/kredi kartı bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamakla yükümlüdür. Abone’nin sağladığı banka/kredi kartı bilgileri, lisanslı bir ödeme kuruluşu tarafından saklanmakta olup Infoset tarafından kullanılmamaktadır.
   4. Abone ödeme bilgilerini kaydetmek suretiyle otomatik ödeme talimatı oluşturabilir ve böylece Infoset Platformu’nu kesintisiz olarak kullanma hakkına sahip olur.
   5. Abone, Üyelik paketini yükseltme veya düşürme hakkına sahiptir. Buna ilişkin talepler, Infoset tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili Üyelik döneminin sonunda uygulanacaktır.
   6. Abone’nin Üyelik süresi boyunca Üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni Üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme'nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
  5. Ziyaretçi, Üyeliğini oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran sorumlu olup; bu bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde Üye, gerekli bildirimleri Infoset’e gecikmeksizin ulaştırmakla sorumludur. Ziyaretçi, verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması sebebiyle Infoset Platformu’nu gereği gibi kullanamaması, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması veya zarara uğraması halinde Infoset’ten herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
  6. Ziyaretçi, Üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Infoset Platformu içerisinde sunulan Hizmetler’den faydalanırken ve Hizmet sunarken veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Infoset Platformu’ndan duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Üyelik işlemi gerçekleştikten sonra Platform’da sunulan Hizmetler’den ücretsiz yararlanabilmesi için Üye’ye 14 (on dört) günlük bir Deneme Süresi tanımlanır. 14 (on dört) günlük süre tamamlandıktan sonra Üye, isterse 8.1. madde hükmünde belirtilen şekilde uygun ödeme koşullarını gerçekleştirerek Aboneliğini yükseltme hakkına sahiptir.
  8. Deneme Süresi’nin ardından Aboneliğini yükseltme hakkını kullanan Üye, Abone sıfatını kazanır.
   1. Bu halde Üye, aylık veya yıllık faturalandırma seçeneklerinden birini seçme hakkına sahiptir.
   2. Yıllık faturalandırma dönemini seçen Kullanıcılar seçtikleri Abonelik paketinden %20 (yüzde yirmi) indirimli şekilde faydalanabilirler. Bununla birlikte Infoset, söz konusu indirim oranını öncesinde Infoset Platformu’nda yayımlamak suretiyle değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.
  9. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca temsil ettiği şirket için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Infoset Platformu içerisinde yer alan Üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, Infoset Platformu ile paylaştığı bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz.
  10. Kullanıcı, Platform kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerden münhasıran sorumludur. Üyelik detaylarının yasa dışı bir şekilde ifşa edilmesi veya kullanılması da dâhil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalini fark etmesi veya bu hususlara dair bir şüphenin olması durumunda Kullanıcı derhal Infoset’i bilgilendirmelidir.
  11. Infoset Platformu üzerinde kullanım koşullarını manipüle eden, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte Üyelik ve Abonelik oluşturulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Infoset, ilgili profilin ilişkili olduğu Üyeliği ve Aboneliği silmeye yetkilidir.
  12. Kullanıcı, Infoset’in kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir.
  13. Kullanıcı’nın Üyelik formunu doldurmasıyla birlikte 14 (on dört) günlük Deneme Süresi başlar. Deneme Süresi’nin başladığı andan itibaren Kullanıcı, Infoset’in sunduğu Hizmetler’inin yer aldığı Panel’i kullanma ve bu Hizmetler’den yararlanma hakkına sahiptir:
   1. Kullanıcı, Panel’de bulunan “Müşteriler” kısmında, varsayılan veri alanı yetmezse, özel veri alanı oluşturarak Kullanıcı’nın hali hazırda kullandığı CRM, CSV ve Excel dosyalarını içe aktarma hakkına sahiptir. Bu halde Kullanıcı, aktardığı dosyaların Infoset Platformu’na vereceği zararlardan sorumlu olacaktır.
   2. Kullanıcı, Infoset üzerinden bir Bulut Çağrı Merkezi ve/veya Santral oluşturmak için Infoset’e bir telefon numarası entegre etme hakkına sahiptir.
   3. Kullanıcı, Canlı Sohbet Görüşmeleri’nden, gelen e-postlardan ve gelen çağrılardan otomatik destek talebi oluşturabilir. Oluşturulan destek talepleri, o taleple ilgilenen birimdeki personele aktarabilir.
   4. Kullanıcı, Panel’den Canlı Chat üzerinden bir Chatbot oluşturarak kendi internet sitesine veya mobil uygulamasına entegre ederek özelleştirilmiş bir Canlı Chat ekranı oluşturma hakkına sahiptir.
  14. Sözleşme’nin tanziminden doğan her türlü resim, vergi, harç ve damga vergisi Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
 1. INFOSET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Infoset, İnternet Kanunu uyarınca Blog yazılarına ilişkin içeriklerle ilgili olarak İçerik Sağlayıcısı’na ilişkin sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.
  2. Infoset, Infoset Platformu’nda sunulan Hizmetler kapsamında Hizmet Sağlayıcı sıfatını haizdir ve Elektronik Ticaret Mevzuatı uyarınca sahip olduğu yükümlüklerini yerine getireceğini kabul eder.
  3. Infoset, Infoset Platformu üzerinden sunulan Hizmetler’in zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, Hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, Hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, Infoset’in bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte Infoset Platformu’nun 7 gün 24 saat açık olmasını taahhüt etmemektedir.
  4. Infoset, Infoset Platformu’nda sunulan işbu Sözleşme’nin 8.1. maddesinde belirtilen Hizmetler’in Kullanıcı’ya sağlanması için gereken teknik altyapıyı sağlamakla ve olası bir teknik aksaklık durumunda bu aksaklığın giderilmesi için kendisinden beklenen makul çabayı göstermekle yükümlüdür.
  5. İşbu Sözleşme kapsamında abonelik ücreti ödeme işlemlerinin Infoset Platformu üzerinde yer alan Ödeme Sistemi üzerinden yürütülmesi neticesinde karşılaşılan Ödeme Sistemi komisyonu Infoset tarafından karşılanacaktır.
  6. Infoset, ödenen abonelik ücreti karşılığında Kullanıcı’ya 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak fatura vb. düzenleyeceğini kabul eder.
  7. Abone ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar Infoset, ilgili Hizmet’i kapatma, açma hakkını saklı tutar.
  8. Infoset herhangi bir zamanda Infoset Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Infoset Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Infoset Platformu kullanımını kısmen veya tamamen durdurabilir.
  9. Infoset, Infoset Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, Üyelik için gereken bilgileri, Abonelik türlerini, Üyelik koşullarını, ödeme yöntemlerini ve Infoset Platformu’na dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Infoset, halihazırda Üyelik gerektirmeyen işlemleri Üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek Hizmetler sunabilir, bazı Hizmetler’i kısmen veya tamamen değiştirebilir. Infoset, ücretsiz olarak sunmakta olduğu Hizmetler’i ücretli hale dönüştürebilir, hali hazırda ücretli olan Hizmetler’in ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir.
  10. Infoset, Infoset Platformu’nun amacı ve niteliğine aykırı düşecek şekilde Üyelik başvurusu yapanların Üyelik ve Abonelik başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.
  11. Infoset, Üyeliğin sona erdirilmesi taleplerini gerekli şartların oluşması halinde gecikmeksizin sonuçlandıracaktır.
  12. Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları, öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Infoset, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Infoset Platformu’nu kullanımını veya Infoset Platformu içerisindeki Üyeliğini veya Aboneliğini sonlandırmaya yetkilidir.
  13. Infoset’in, Üyelik ve Abonelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlgili Kullanıcı’nın bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Infoset’in ilgili kişinin Üyeliğini veya Aboneliğini sonlandırma hakkı saklıdır.
  14. Infoset, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep edilmesi halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.
  15. Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde Infoset kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın Üyeliğini veya Aboneliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Bu durumda, ilgili kişinin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde Infoset bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.
  16. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Platform'a Üye veya Abone olduğu süre boyunca yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın Üyeliğinin veya Aboneliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde, Ziyaretçi’nin ise Infoset Platformu’nda dolaşımına son vermesi halinde sona ermiş sayılacaktır. Infoset, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Platform içinde yer alan kullanıma, Üyeliğe, Aboneliğe ve Hizmet’e ilişkin benzeri uyarı ve kuralları ihlal etmesi durumunda ilgili kişinin Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.
  17. Infoset, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  18. Infoset; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
  19. Infoset, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Kullanıcı’nın ön onayı olmaksızın Kullanıcı’ya ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Kullanıcı’ya “ticari elektronik iletiyi ret hakkı” ile “verdiği onayı geri çekme hakkı” tanıyacağını taahhüt eder. İşbu taahhüt, Kullanıcı’nın Infoset ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Infoset’e iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.
  20. Infoset, Hizmet’e ilişkin satın alma talebini aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması gibi araçlardan en az biriyle ilgilisine bildirebilecektir.
 1. SORUMSUZLUK
  1. Infoset, Kullanıcı tarafından Infoset’e iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
  2. Infoset, kanunların izin verdiği en ileri ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kullanıcı veya üçüncü kişiler nezdinde doğrudan veya dolaylı olarak Infoset Platformu’nun kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.
  3. Infoset, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Infoset'in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükârda ilgili zararın doğduğu tarihte Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'ye konu hizmetler kapsamında ödenen aylık abonelik ücreti ile sınırlı olacaktır.
  4. Infoset, Kullanıcı'nın Infoset'e entegre ettiği veya edeceği sosyal medya hesapları, 3. parti uygulamalar ve kendi yazılımları gibi herhangi bir entegrasyonla ilgili açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini beyan eder. Kullanıcı, entegrasyonları yaparken ve kullanırken maddi ve/veya manevi tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu açık şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder. Infoset, bu entegrasyonlarının yapılmasından, kullanımından veya sonucundan doğacak maddi ve/veya manevi zararlardan sorumlu değildir.
  5. Infoset, Kullanıcı'nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde Infoset uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.
  6. Infoset, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Infoset Platformu’nun kullanımına ilişkin Kullanıcı’nın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.
  7. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Infoset’in sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.
  8. Hesap oluşturma ve abonelik ücretinin ödenmesi esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Infoset sorumlu tutulmayacaktır.
  9. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde hesabını devretmesi ve üçüncü kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Infoset doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  10. Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Infoset Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Elektronik Cihazlar vasıtasıyla Infoset Platformu’na erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.
  11. Infoset; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmelerinden sorumlu olmayacak olup; Infoset mücbir sebepler ortadan kalkıncaya dek Infoset Platformu’nda sunulan Hizmetler’i geçici olarak askıya alma/durdurma hakkına sahiptir.
  12. Infoset, Kullanıcı’nın yararlanmış olduğu Hizmetler’den çağrı merkezi kayıtları, e-posta kayıtları, Canlı Chat kayıtları gibi verilere yalnızca Kullanıcı izin verdiği taktirde erişebilecektir. Bu kayıtlarda, herhangi bir ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımı olması halinde Infoset sorumluluk kabul etmeyecektir.
  13. Kullanıcı, kendisine Infoset tarafından yapılacak hizmet yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için Infoset Platformu’na bildirdiği iletişim bilgilerinin kullanacağını kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan Hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.
  14. Kullanıcı ile Üyelik işlemleri sırasında bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya Infoset Platformu üzerinde genel bilgilendirme yapılması aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta adresini güncel ve doğru tutmak, Infoset Platformu’nda yer alan bilgilendirmeleri düzenli kontrol etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.
  15. Kullanıcı, Infoset'in kendisine yapmış olduğu bildirimlerde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan Infoset'in sorumlu olmayacağını kabul eder.
  16. Uygulama üzerinden yapılan sesli görüşmelerin kalitesi Kullanıcı'nın internet alt yapısı ve VOIP hizmeti aldığı Telekomünikasyon işletmecisinin sunduğu hizmet garantisi ile sınırlıdır.
  17. Infoset, işbu Sözleşme'nin konusunu oluşturan taahhütlerini, erişim sağlayıcılar, VOIP operatörler, Telekomünikasyon operatörleri, yer sağlayıcılar veya GSM operatörleri tarafında meydana gelebilecek teknik arızalar veya Infoset'in kontrolü dışında ortaya çıkabilecek benzer teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden sorumlu değildir. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilememesine neden olan üçüncü kişiler kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik veya zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler Infoset tarafından en kısa zamanda yerine getirilecektir.
  18. Kullanıcı'ya Uygulama üzerinden VOIP görüşme hizmeti; Kullanıcı'nın anlaşma yaptığı Telekomünikasyon işletmecisi tarafından sağlanır. Infoset, Kullanıcı ile anlaşma yaptığı Telekomünikasyon işletmecisi arasında oluşan maddi ve manevi zararlardan sorumlu değildir.
  19. Telekomünikasyon işletmecisinden kaynaklı problemlerden Infoset sorumlu değildir.
  20. Infoset, Kullanıcı'nın Infoset Platformu’nu kullanırken yaptığı hatalı ayarlardan ve bu hatalar sonucu Kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.
  21. Kullanıcı tarafından Infoset Platformu’nda paylaşılan içerik ve bilgiler Kullanıcı'nın mülkiyetinde olup bunlara ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.
  22. Kullanıcı, Infoset Platformu’yla paylaştığı bilgilerin kopyalarını saklayacaktır. Infoset, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, bu bilgilerin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Infoset, hiçbir suretle söz konusu bilgilerin kaybından sorumlu değildir.
  23. Kullanıcı'nın hesabında saklanan e-posta, ses kaydı, canlı görüşme kaydı gibi tüm kayıtlar, bilgiler ve içerikler Kullanıcı'nın mülkiyetinde olup bunlara ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. Infoset bu verileri veritabanında sonsuza dek saklamaz, belirli bir boyuttan ya da belirli bir süreden sonra bu verileri silebilir.
  24. Infoset, hiçbir şekilde Infoset Platformu’nun yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dahil her türlü kullanım nedeniyle Kullanıcı veya üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI
  1. Infoset tarafından sunulan Hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Infoset Platformu üzerinden erişilebilecek olan Infoset Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Kullanıcı, Infoset Platformu’nda dolaşım gerçekleştirmeden önce Infoset Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.
  2. Infoset tarafından sunulan imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Üye’ye ve Abone’ye ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Infoset Platformu üzerinden erişilebilecek olan Üyelik Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendisine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Kullanıcı, Infoset Platformu’nda yer alan Üyelik Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmaktadır.
  3. Kullanıcı’nın Infoset Platformu’nu ziyaret ettiği süre boyunca, “cookies” olarak da adlandırılan çerezler Infoset Platformu’nda yer alan Çerez Politikası’na tabidir. Kullanıcı kendisine Infoset Platformu üzerinden sunulan bu Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.
  4. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında aralarında oluşacak ilişki uyarınca her türlü işlem, faaliyet, aksiyon, iş ve edimin; KVKK ve ikincil mevzuatındaki yükümlülüklere uygun şekilde yerine getirilmesini temin etmek ve bu kapsamda Infoset ile aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Ek-1’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Taahhütname’ye (“Taahhütname”) de tabii olacağını ve işbu Taahhütname’ye uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. BİLDİRİMLER
  1. Kullanıcı, Infoset Platformu’nun kullanımı veya işbu Sözleşme doğrultusunda gerçekleştireceği soru ve bildirimleri için support@infoset.appadresine elektronik posta göndererek ve 0850 450 00 40 telefon numarasından Infoset’e ulaşabilecektir.
 1. TEMLİK VE NAKİL
  1. Infoset, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya Infoset Platformu içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
 1. SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ
  1. İşbu Sözleşme, ekleriyle birlikte bir bütün oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.
 1. DELİL SÖZLEŞMESİ
  1. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafta, taraflara ait defterlerin, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularda tutulan sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
  1. İşbu Sözleşme hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde, Türk Hukuku uygulanacak olup; işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın kamu tüzel kişisi veya gerçek kişi tacir olması halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetki kabul edilmektedir.
 1. FESİH
  1. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Ancak aşağıdaki durumlar işbu hükmün istisnasını oluşturmaktadır;
   1. 14 (on dört) günlük ücretsiz Deneme Süresi’nin dolması halinde, Kullanıcı Aboneliğini yükseltmediyse,
   2. Kullanıcı’nın seçtiği Abonelik türünün süresinin dolması sebebiyle yeniden Abone olunmadıysa işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
  2. Kullanıcı’nın/Ziyaretçi’nin işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde Infoset Platformu’nun kullanımı derhal durdurulmalıdır.
  3. Aboneliğini yükselterek Infoset’in sunduğu hizmetlerden yararlanmaya başlayan Abone, Abonelik süresi dolmadan önce işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde abonelik kapsamında kullanılmayan sürenin ücret iadesini talep edemez.
  4. Infoset, Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeleri durumunda Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir.

Ek-1

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

 1. Konu

İşbu Veri İşleme Taahhütnamesi (“Taahhütname”), Kullanıcı’nın (“VeriSorumlusu”), yetkili kıldığı İnfoset Teknoloji Anonim Şirketi (“Veri İşleyen”)’in (İkisi birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) uyarınca kendi kullanıcılarına ait kişisel verileri www.infoset.app aracılığıyla İnfoset Teknoloji Anonim Şirketi ile paylaşması dolayısıyla Taraflar’ın yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini ve Veri İşleyen tarafından Veri Sorumlusu adına elde edilen kişisel verilere ilişkin taahhütlerini içermektedir.

 1. Kapsam

İşbu Taahhütname; Veri İşleyen’in kendisine verilen yetki kapsamında, Veri Sorumlusu adına yürüteceği veri işleme faaliyetlerini, Veri İşleyen’in bu sıfatı haiz olmasından dolayı sahip olduğu yükümlülükleri ve bu faaliyetlerin yürütülmesi esnasında uyulacak usul ve esasları konu edinmektedir.

 1. Tanımlar
  1. Bu Taahhütname kapsamında;
   1. Kişisel Veri”; veri Sorumlusu tarafından Veri İşleyen’e aktarılacak veya Veri İşleyen tarafından Veri Sorumlusu adına işlenecek kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
   2. İşleme”; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
   3. Özel Nitelikli Kişisel Veri”; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (işbu Taahhütname kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde “özel nitelikli kişisel verileri de kapsayacaktır),
   4. Kanun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelmektedir.
 1. Beyan ve Tekeffüller
  1. Taraflar, aralarındaki ticari ilişki kapsamında (i) Kullanıcı’nın Veri Sorumlusu, Infoset’in ise Veri İşleyen sıfatını haiz olduğunu; (ii) Infoset’in söz konusu kişisel verileri Veri Sorumlusu’nun kendisine verdiği talimatlar çerçevesinde işlediğini, (iii) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kararların alınmasında Veri Sorumlusu’nun yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  2. Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu (i) kişisel verilerin toplanmasına ve yöntemine, (ii) toplanacak kişisel veri türlerine, (iii) toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılacağına, (iv) kimlerin kişisel verisinin toplanacağına, (v) toplanan verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağına ve paylaşılacaksa kiminle paylaşılacağına, (vi) verilerin ne kadar süreyle saklanacağına ilişkin kararların Veri Sorumlusu tarafından alınacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  3. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen, Veri İşleyen’le paylaşılan kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’dan kaynaklanan ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğünün veya gerekli durumlarda ilgili kişinin açık rızasının alınması yükümlülüğünün Veri Sorumlusu’na ait olduğunu kabul ve beyan ederler.
  4. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma hususunda müştereken sorumludurlar.
  5. Veri İşleyen ve Veri Sorumlusu, Veri İşleyen’in Veri Sorumlusu adına işlediği kişisel veriler veya bu verilerin bulunduğu ortamlarda bir veri ihlali veya veri ihlali olarak nitelendirilebilecek bir vaka gerçekleşmesi halinde, bu durumu mümkün olan en kısa sürede Veri Sorumlusu’na bildireceğini, bu bildirimden itibaren Veri Sorumlusu’nun söz konusu ihlale ilişkin olarak Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ederler.
  6. Kanunlarda saklamaya ilişkin yükümlülükler öngörülmesi hali saklı kalmak koşuluyla, Kişisel Veriler’in işlenme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte Veri İşleyen, Veri Sorumlusu’nun yazılı talebi üzerine kendisine aktarılmış olan veya Veri Sorumlusu adına elde ettiği Kişisel Veriler’i silme ve yok etme yükümlülüğü altındadır.
  7. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından kendisiyle paylaşılan veya Veri Sorumlusu adına elde ettiği Kişisel Veriler’e çalışanları veya üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini ve ilgili verilerin aktarım amacı dışında hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8. Veri Sorumlusu tarafından Veri İşleyen’e özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması veya Veri İşleyen’in Veri Sorumlusu adına özel nitelikli kişisel veri elde etmesi durumunda, Veri İşleyen, Kanun’un 6. Maddesine ilgili mevzuat hükümlerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilere özgü ek güvenlik önlemlerini alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. Veri İşleyen, doğrudan veya sair şekillerde dolaylı olarak kendisine iletilen, Veri Sorumlusu’nu ilgilendiren ilgili kişi taleplerini makul bir süre içerisinde Veri Sorumlusu’na iletileceğini ve bu kapsamda Kanun’a uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  10. Veri Sorumlusu, Infoset'in faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi gereği yurt dışı veri aktarımının gerekli olması sebebiyle, tüm verilerinin Türkiye'de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini açık rızasıyla kabul eder.
  11. Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından kendisine aktarılmış olan veya Veri Sorumlusu adına elde ettiği kişisel verilere ilişkin olarak veri işleyen sıfatıyla hareket ettiği durumlarda aşağıdakilere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:
   1. Veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından önerilen veri güvenliğini sağlamaya yönelik önlemleri almak,
   2. Kanun’un 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca sır saklama yükümlülüğü altında almak,
   3. Herhangi bir veri ihlali olması halinde bu durumu Veri Sorumlusu’na bildirmekle yükümlü

Son güncelleme tarihi: 05.01.2023