Kullanım Koşulları

Sayın Kullanıcı,

Infoset Platformu’nu ziyaretinize ve Platform’u kullanımına ilişkin bağlı olduğunuz kuralları aşağıdaki Infoset Kullanıcı Sözleşmesi’nde bulabilirsiniz. Belirtmek isteriz ki, devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle işbu Sözleşme hükümlerinin zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. İlgili değişiklik ve/veya düzeltmeler Website’de yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Sözleşme’de yer alan koşulları gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

 1. GİRİŞ
  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Aydınevler Mh. Oğuzhan Cd. Ata Plaza No:1-3/32 Maltepe, İstanbul adresi merkezli, 228720-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı İnfoset Teknoloji Anonim Şirketi (“Infoset”) tarafından https://Infoset.app/ alan adlı internet sitesi (“Website”) ve Infoset mobil uygulaması (“Uygulama”) ile birlikte Infoset’e ait platformlar (“Platform”, “Infoset Platformu”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Infoset Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Üye, Abone, Satış Ortağı (birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır) sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.
  2. İşbu Sözleşme, kişilerin ziyaret etme, Üye ve Abone olma amacıyla Infoset Platformu’na eriştiği andan itibaren tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kişilerin Platform’a erişme amacına göre kazanacağı Ziyaretçi, Üye, Abone veya Satış Ortağı sıfatlarına göre, İşbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterecektir.
 1. TANIMLAR
  1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:
Abone“Infoset Platformu’na Üye olduktan ve 14 (on dört) günlük Deneme Süresi’ni kullandıktan sonra Aboneliğini belirli bir ücret karşılığında yükseltmiş gerçek ve tüzel kişiler ve Platform’u kullanmaları için yetkilendirdikleri alt kullanıcılar” anlamına gelecektir.
Abonelik“Infoset Platformu’na Üye olunmasının ardından 14 (on dört) günlük Deneme Süresinin tamamlanmasıyla ücret karşılığında Hizmet Paketlerinden birinin satın alınması” anlamına gelecektir.
Blog“Infoset Platformu içerisinde yer alan ve Hizmetlerle ilgili konularda yazıların yayımlandığı ortam” anlamına gelecektir.
Bulut Santral“Bulut teknolojisiyle internet üzerinden hizmet veren, internetin olduğu her yerden santral özelliklerini kullanabileceğiniz internet tabanlı yeni nesil telefon santrali” anlamına gelecektir.
Bulut Çağrı Merkezi“Birden fazla iletişim kanalı (telefon görüşmeleri, mesajlaşma dahil, web chat, mail), gelişmiş çağrı yönlendirmesi, aracı yönetimi ve analitiği gerektiren iletişim merkezleri için kapsamlı araçlar, uygulamalar ve bulut barındıran Hizmetler bütünü” anlamına gelecektir.
Canlı Chat“İnternet üzerinden yetkili kişilerle birebir gerçekleştirilen iletişim” anlamına gelecektir.
Chatbot“Canlı sohbet esnasında problem çözmek veya bilgi almak amacıyla tasarlanan yazılı veya sözlü insan konuşmasını taklit eden yazılım” anlamına gelecektir.
CALL CENTER“Platformda sunulan Hizmet Paketi türlerinden biri” anlamına gelecektir. Kullanıcı, ilgili Hizmet Paketi’nin içerdiği güncel hizmetlere Website’de yer alan fiyatlar sayfasından ulaşabilecektir.
CRM“Platformda sunulan Hizmet Paketi türlerinden biri” anlamına gelecektir. Kullanıcı, ilgili Hizmet Paketi’nin içerdiği güncel hizmetlere Website’de yer alan fiyatlar sayfasından ulaşabilecektir.
Deneme Süresi“Infoset Platformu’na Üye olunmasının ardından Infoset’in imkan sağladığı Hizmet Paketleri’nden birinin 14 (on dört) gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabileceği süre” anlamına gelecektir.
Elektronik Ticaret Mevzuatı“6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat” anlamına gelecektir.
ENTERPRISE HUB“Platformda sunulan Hizmet Paketi türlerinden biri” anlamına gelecektir. Kullanıcı, ilgili Hizmet Paketi’nin içerdiği güncel hizmetlere Website’de yer alan fiyatlar sayfasından ulaşabilecektir.
Elektronik Cihaz(lar)“Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve/veya sair elektronik cihaz(lar)” anlamına gelecektir.
Hizmet“Hizmet Paketi türü ile birlikte sunulan Hizmet’in kapsamı da değişmekle ve sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte, Infoset Platformu’nda tüzel kişilere sunulan Hizmetler, gelen/giden çağrı (Bulut Çağrı Merkezi, Bulut Santral), e-posta, canlı destek, Chatbot gibi destek kanalları” anlamına gelecektir.
Hizmet Paketi“Infoset tarafından Abonelere sunulan "CRM, Çağrı Merkezi, Pro Hub, Enterprise Hub" isimli paketler” anlamına gelecektir.
Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı“6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yuyarınca elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler” anlamına gelecektir.
Infoset Platformu/Platform“Infoset Platformu, gelen/giden çağrı (Bulut Çağrı Merkezi, Bulut Santral), e-posta, canlı destek, Chatbot gibi tüm destek ve satış kanallarının tek bir platformdan yönetilebildiği lider bir bulut omni-kanal destek ve satış platformu” anlamına gelecektir.
İçerik Sağlayıcı“İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” anlamına gelecektir.
İnternet Kanunu“5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” anlamına gelecektir.
Kullanıcı(lar)“Infoset Platformu’na Ziyaretçi, Üye, Abone veya Satış Ortağı sıfatıyla erişim sağlayan ve Infoset Platformu üzerinde sunulan imkanlardan işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler” anlamına gelecektir.
Ödeme Yöntemi“Infoset tarafından belirlenerek Platform’a entegre edilen, elektronik ortamda tahsilat yapılabilmesine imkân veren ve üye işyeri anlaşması yapan bir kuruluş tarafından sağlanan çevrimiçi ödeme yöntemi” anlamına gelecektir.
Panel“Infoset Platformu’na üye olan kişilerin karşısına çıkan ve Infoset’in sunduğu Hizmetler’i barındıran ve Üye’nin üzerinde işlem yapabildiği platform” anlamına gelecektir.
PRO HUB“Platformda sunulan Hizmet Paketi türlerinden biri” anlamına gelecektir. Kullanıcı, ilgili Hizmet Paketi türünün içerdiği güncel hizmetlere Website’de yer alan fiyatlar sayfasından ulaşabilecektir.
Satış Ortaklığı Programı“Infoset Hizmet Paketleri’nin Infoset Satış Ortakları tarafından müşterilere sunulması ve satış yapılması halinde komisyon oranına uygun olarak ödeme aldıkları program” anlamına gelecektir.
Sosyal Medya Hesapları“Kullanıcılar’ın Blog yazılarını paylaşabileceği Facebook, Twitter, WhatsApp ve sair sosyal medya platformları” anlamına gelecektir.
Telekomünikasyon İşletmesi“Telefon veya internet yoluyla iletişim ve telekomünikasyon hizmeti sağlayıcıları” anlamına gelecektir.
Üye“Infoset Platformu’nu Deneme Süresi boyunca ücretsiz kullanma ve bu sürenin dolmasının ardından veya daha öncesinde Infoset Platformu’na Abone olma hakkını haiz gerçek veya tüzel kişi” anlamına gelecektir.
Üyelik“Infoset Platformu’nun Deneme Süresi boyunca kullanılması” anlamına gelecektir.
VOIP“Internet ortamında gerçekleştirilen sesli görüşme işlemleri” anlamına gelecektir.
Yardım Merkezi“Infoset Platformu’nda, Kullanıcı’ya yardımcı olabilmek adına yayımlanan içeriklerin bulunduğu ortam” anlamına gelecektir.
Yer Sağlayıcı“İnternet Kanunu kapsamında, Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler” anlamına gelecektir.
Ziyaretçi(ler)“Infoset Platformu’nda dolaşım gerçekleştirerek işbu Sözleşme’de belirtilen çeşitli işlemleri yapabilen, Üye veya Abone olmayan kişiler” anlamına gelecektir.
 1. GENEL ŞARTLAR
  1. İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Kullanıcı için geçerli olup; bu bağlamda Infoset Platformu’na Ziyaretçi ve/veya Üye ve/veya Abone sıfatıyla erişen tüm kişiler farklı şekil ve şartlarda işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.
  2. İşbu Sözleşme’nin tüm Kullanıcılar tarafından Infoset Platformu’na erişilmesinden itibaren ve Infoset Platformu’nda herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce okunması gerekmektedir.
  3. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde Infoset Platformu’nda hiçbir işlem gerçekleştirilmemelidir. Infoset Platformu’nda işlem gerçekleştirmesiyle birlikte Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, işbu Sözleşme’de yazılı şartların;
   1. Infoset Platformu’nda dolaşımına devam etmekte olan Ziyaretçi tarafından,
   2. Infoset Platformu’nda Üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Üye tarafından,
   3. Infoset Platformu’na Üye olmuş ve belirli bir ücret karşılığında Abone sıfatını kazanan Kullanıcı tarafından “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, onaylıyorum” ibaresine ait kutucuğun işaretlenmesi yoluyla kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.
  4. Infoset Platformu’nda Abone sıfatı ile Hizmet satın almak isteyen tüzel kişi sıfatını haiz şirket adına, temsilci sıfatı ile üye olunacağından, ilgili tüzel kişiliğin işbu Sözleşme ile bağlı olduğu ve temsilcinin ilgili tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu aksi halde doğan borç ve yükümlülüklerden şahsi olarak sorumlu olduğu, tüzel kişi temsilcisinin ilgili tüzel kişi adına işlem yapma yetkisine haiz olduğu kabul edilecektir. Bu durumda, işbu Sözleşme hükümlerinde bağlamın gerçek kişiye atıfta bulunduğu haller haricinde, düzenlemeler ilgili tüzel kişilik nezdinde hüküm doğuracaktır.
  5. Infoset, Infoset Platformu’nda güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Infoset tarafından; zaman zaman Infoset Platformu’nda Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler de işbu Sözleşme kapsamında olup, Kullanıcı tarafından Infoset Platformu’nun kullanımına ve/veya Infoset Platformu içerisinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi veya yer alan imkanlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan bu güncelleştirmelerin Kullanıcı tarafından zımni olarak onaylandığı anlamına gelir.
  6. Infoset tarafından, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde, güncel Sözleşme Infoset Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren geçerli olacak, mevcut ve sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.
  7. Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Infoset Platformu’na erişim herhangi bir işlem gerçekleştirilmeksizin derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Üye ve Abone tarafından kabul edilmemesi halinde, Infoset Platformu’nda bulunan Üyelik hesabının ve Aboneliğin kullanımı herhangi bir işlem gerçekleştirilmeksizin derhal sonlandırılmalıdır. Üyelik ve/veya Abonelik hesabını iptal etmek isteyen Kullanıcıların, support@infoset.app adresine taleplerini belirten bir e- posta göndermeleri veya Panel’de bulunan ‘Üyelik/Abonelik İptali’ butonuna tıklamaları gerekmektedir.
 1. INFOSET PLATFORMU
  1. Infoset Platformu, şirketlerin müşteri hizmetlerine ilişkin müşteri desteği ve satış operasyonlarının yürütülmesi ile müşterilerin bu operasyonlarına ilişkin faaliyetlerini, gelen/giden çağrı (Bulut Çağrı Merkezi, Bulut Santral), e-posta, canlı destek, Chatbot gibi tüm destek ve satış kanallarını tek bir platformdan yönetilebildiği destek ve satış platformudur.
  2. Infoset Platformu üzerinden sağlanan içerik ve Hizmetler’in kapsamı Ziyaretçi, Üye ve Abone sıfatlarını haiz Kullanıcılar için farklılık göstermektedir.
  3. Ziyaretçi, Infoset Platformu’nda;
   1. dolaşım sağlayabilmekte,
   2. blog ve makale yazılarını okuyabilmekte ve bu yazıları Sosyal Medya Hesapları’nda paylaşabilmekte,
   3. Infoset ile çeşitli kanallardan iletişim kurabilmektedir.
  4. Ziyaretçi, Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Üye sıfatını, Abonelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abone sıfatını haiz olacaktır.
  5. Üye, Website vasıtası ile eriştiği Infoset Platformu’nda;
   1. Ziyaretçi’nin yaptığı tüm işlemleri yapabilmekte,
   2. 14 (on dört) gün ücretsiz Deneme Süresi’nden yararlanabilmekte,
   3. Deneme Süresi kapsamında, gelen/giden çağrı (Bulut Çağrı Merkezi, Bulut Santral), e-posta entegrasyonu, canlı destek, Chatbot, Yardım Merkezi Hizmetleri’nden yararlanabilmekte,
   4. Deneme Süresi sonunda talebi doğrultusunda istediği Hizmet Paketi türlerinden birini seçip ücretini ödeyerek Abone olabilmektedir.
  6. Abone, Website vasıtası ile eriştiği Infoset Platformu’nda;
   1. Ziyaretçi ve Üye’nin gerçekleştirebildiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte,
   2. Gelen/giden çağrı (Bulut Çağrı Merkezi, Bulut Santral), e-posta entegrasyonu, canlı destek, Chatbot, Yardım Merkezi Hizmetleri’nden seçtiği Hizmet Paketi kapsamında yararlanabilmektedir.
 1. TÜM KULLANICILARIN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Kullanıcı, Infoset Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Elektronik Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.
  2. Kullanıcı, Platform’u yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanabilir. Kullanıcı’nın ve Kullanıcı’nın tanımlayacağı alt kullanıcıların Platform nezdinde gerçekleştirdiği her işlemdeki hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacak olup Infoset bu tip durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  3. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı, Infoset ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Infoset Platformu dahilindeki metinleri, yazışmaları, video klipleri, ses kayıtlarını, dosyaları, veri tabanını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Kullanıcı, Infoset’e ait veya Infoset ile ilişkilendirilebilecek içerik ve yer sağlayıcılarına, internet sitelerine, Hizmetler’ine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dahil; Infoset Platformu sunucularını veya Infoset Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Infoset Platformu’nun diğer Kullanıcılar’ın Elektronik Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Infoset Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Infoset Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.
  6. Kullanıcı; Platform üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining), veri taraması (data crawling), "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanmayacağını, diğer Kullanıcıların verilerine izinsiz olarak ulaşmaya çalışmayacağını, DDoS atakları ve Platform’un bütününü veya bir kısmını bozmaya, değiştirmeye, mevcut performansını azaltmaya veya yok etmeye ve Platform’a karşı saldırıların bu sonuçları verecek şekilde siber saldırı gerçekleştirmeyeceğini, Platform’a orantısız yük bindirmeyeceğini, Platform’un çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanmayacağını, tersine mühendislik yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Kullanıcı, Infoset Platformu üzerinde Sözleşme hükümlerini manipüle eder nitelikte, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte Üyelik ve Abonelik oluşturamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Infoset, tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla ilgili profili askıya almaya veya ilgili profilin ilişkili olduğu Üyelik ve Aboneliği silmeye yetkilidir.
  8. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca temsil ettiği şirket için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Infoset Platformu içerisinde yer alan Üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, Infoset Platformu ile paylaştığı bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz.
  9. Kullanıcı, Platform kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetlerden münhasıran sorumludur. Üyelik detaylarının yasa dışı bir şekilde ifşa edilmesi veya kullanılması da dâhil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalini fark etmesi veya bu hususlara dair bir şüphenin olması durumunda Kullanıcı derhal Infoset’i bilgilendirmelidir.
  10. İşbu Sözleşme;
   1. Ziyaretçi tarafından Infoset Platformu’na erişim durdurularak her zaman,
   2. Üye tarafından Üyelik ve Deneme Süresi kullanımı durdurularak her zaman,
   3. Abone tarafından Abonelik, işbu Sözleşme’nin 17. maddesinde yer verilen şart ve koşullar dahilinde her zaman
   4. Infoset tarafından ilgili Kullanıcı’nın Platform’a erişimi sonlandırılarak her zaman sona erdirilebilecektir.
 1. ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Ziyaretçi, Infoset Platformu’na erişerek Platform’da dolaşım sağlama, Blog ve makale yazılarını okuma ve Sosyal Medya Hesapları’nda paylaşma, Infoset ile canlı destek ve e-posta aracılığıyla iletişime geçme hakkına sahiptir.
  2. Ziyaretçi, Infoset Platformu’ndan Deneme Süresi boyunca ücretsiz yararlanabilmek için Üye olma ve Deneme Süresi’nin sona ermesinin ardından Abone sıfatıyla Hizmet Paketleri’nden yararlanabilmek amacıyla ise Infoset Platformu’na Abone olma veya Satış Ortaklığı Programı’na kaydolma hakkına sahiptir.
 1. ÜYELİK VE ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER
  1. Infoset Platformu’na erişen Ziyaretçi, Infoset aracılığıyla sunulan Platform içeriklerini görüntülemek, ücretsiz Deneme Süresi boyunca Hizmetler’den yararlanmak ve Deneme Süresi sonunda Abone olabilmek için Infoset Platform’unaa Üye olmalıdır.
  2. Ziyaretçi, Üyelik formunda yer alan aşağıdaki bilgileri Infoset Platformu’na ileterek Üye sıfatını kazanacaktır:
   1. Ad,
   2. Soyad,
   3. İşyeri elektronik posta adresi,
   4. Kendisinin belirleyeceği şifre,
   5. Şirket veya uygulama adı,
   6. Telefon numarası
   7. (Varsa) promosyon kodu.
    (birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaktır.)
  3. Ziyaretçi’nin Üyelik işlemlerini tamamlayabilmesi için, Infoset Platformu’na girdiği elektronik posta adresi bilgisinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Elektronik posta adresinin doğru ve güncel olduğunun teyit edilebilmesi ve Üyelik Bilgileri’nin kendisine iletilmesi amacıyla açılan Üyelik hesabına ait kullanıcı adı, şifre ve müşteri kodundan oluşan hesap bilgilerinin bildirilmesi için Ziyaretçi’nin elektronik posta adresine bir doğrulama e-maili gönderilecektir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinin ardından Üyelik işlemi tamamlanmış olacaktır.
  4. Ziyaretçi, Üyeliğini oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran sorumlu olup; bu bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde Üye, gerekli bildirimleri Infoset’e gecikmeksizin ulaştırmakla sorumludur. Ziyaretçi, verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması sebebiyle Infoset Platformu’nu gereği gibi kullanamaması, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması veya zarara uğraması halinde Infoset’ten herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
  5. Ziyaretçi, Üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Infoset Platformu içerisinde sunulan Hizmetler’den faydalanırken ve Hizmet sunarken veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Infoset Platformu’ndan duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. Üye, Infoset Platformu’nda hesap oluştururken belirleyeceği hesap şifresini farklı kişi ya da kurumlara veremeyecek olup Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’nin Platform’a kayıt olurken kullandığı e-posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Infoset’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve Infoset’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yükümlülük Üye’nin ücret karşılığında Abone olması halinde de devam eder.
  7. Üye her zaman Infoset Platformu üzerindeki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve Platform üzerinden sunulan Hizmetler’in ifası amacıyla kendisine Üyelik aşamasında gösterilen Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne (“Aydınlatma Metni”) uygun olarak işlenen birtakım ek verileri profiline ekleyebilecektir.
  8. Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, hesap oluşturma aşamasında belirlenen elektronik posta adresine parola yenileme talimatı seçeneğinin gönderilmesi talep edilebilecektir.
  9. Üyelik işlemi gerçekleştikten sonra Platform’da sunulan Hizmetler’den ücretsiz yararlanabilmesi için Üye’ye 14 (on dört) günlük bir Deneme Süresi tanımlanır. 14 (on dört) günlük süre tamamlandıktan sonra Üye, isterse Sözleşme’nin ilgili hükümlerinde belirtilen şekilde uygun ödeme koşullarını gerçekleştirerek Abone olma hakkına sahiptir.
  10. 14 (on dört) günlük Deneme Süresi’nde sunulan Hizmet Paketi PRO HUB olarak belirlenmiştir. Infoset münhasıran kendi takdirinde olmak şartıyla, Deneme Süresi boyunca Üye’ye sunulacak olan Hizmet Paketi’nin ne olacağını ve ilgili Hizmet Paketi’nin içeriğini serbestçe belirleme veya bunları zaman zaman değiştirme yetkisine sahiptir.
  11. Sözleşme’nin tanziminden doğan her türlü resim, vergi, harç ve damga vergisi Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.
 1. ÜYE’NİN VE ABONE’NİN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Infoset Platformu’nda farklı fiyatlar ve farklı koşullara tabi olan birden fazla Hizmet Paketi mevcuttur. Hizmet Paketleri ve içerikleri Infoset tarafından serbrstçe değiştirilebilir. Hizmet Paketlerine ve içeriklerine ilişkin detaylı bilgilere https://infoset.app/tr/ adresinden ulaşılabilir. Üye, 14 (on dört) günlük ücretsiz Deneme Süresi’nin ardından bu paketlerden birini seçtikten sonra ödeme yöntemi eklemek suretiyle Platform’a Abone olabilecektir.
  2. Deneme Süresi’nin ardından ücretini ödeyerek Abone olma hakkını kullanan Üye, Abone sıfatını kazanır.
   1. Bu halde Üye, aylık veya yıllık faturalandırma seçeneklerinden birini seçme hakkına sahiptir.
   2. Yıllık faturalandırma dönemini seçen Kullanıcılar seçtikleri Abonelik paketinden %20 (yüzde yirmi) indirimli şekilde faydalanabilirler. Bununla birlikte Infoset, söz konusu indirim oranını öncesinde Infoset Platformu’nda yayımlamak suretiyle değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.
  3. Üye, ücretini ödeyip Abone olması halinde, kullanımı sırasında ücretleri belirtilen ek Hizmetleri (Kullanıcılar, Operatörler, Dahili Numaralar, Sohbet Araçları, E-posta Hesapları, Ek Entegrasyonlar ve Uygulamalar) de seçme ve buna ilişkin Hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Infoset zaman zaman ek Hizmetleri değiştirebilir veya yeni Hizmetler ekleyebilir.
  4. Kullanıcı, Hizmet Paketi türlerini, dönemlerini ve güncel fiyatlandırmaları https://infoset.app/tr/pricing adresinden takip edebilecektir. Infoset zaman zaman Abonelik’e ilişkin hususlarda değişiklik yapabilecektir.
   1. Abone, Abonelik bedelinin ödemesini sipariş tarihinde Infoset Platformu’na eklediği kredi/banka kartı bilgileri ile gerçekleştirecektir. Fatura, Abone’ye sipariş tarihinde Platform’a kayıtlı e-posta adresi üzerinden tebliğ edilecektir. Abone’nin bankalar kanalıyla havale/EFT işlemi vasıtasıyla yaptığı ödemelerde ödeme, faturanın Abone’ye tebliği tarihinden itibaren en geç yedi (7) iş günü içinde yapılacaktır.
   2. Abone tarafından aylık veya yıllık Abonelik’lerin bitiminden 30 (otuz) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her Abonelik döneminin bitiminde Abonelik otomatik olarak aynı şartlarla yenilenecektir.
   3. Abone, Infoset Platformu üzerinden sunulan Abonelik hizmeti kapsamında Ödeme Yöntemi aracılığıyla ödeme yapmayı kabul etmiş sayılır. Abone, Infoset Platformu üzerinden sunulan hizmeti satın alma amacıyla ödeme yaparken Ödeme Yöntemi’nin kendi sözleşmesine tabi olacaktır. Abone, Ödeme Yöntemi üzerinden ödeme yaparken banka/kredi kartı bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamakla yükümlüdür.
   4. Abone’nin sağladığı banka/kredi kartı bilgileri; kendi tercihi doğrultusunda tekrarlayan (otomatik) ödemeli bir ödeme seçeneğini seçmesi halinde lisanslı bir ödeme kuruluşu tarafından saklanacaktır.
   5. Tek seferlik veya tekrarlayan ödemeler de dahil olmak üzere Abone’nin kredi/banka kartı bilgilerine Infoset hiçbir şekilde erişmemektedir. Ödemelerin Infoset’in anlaşmalı olduğu lisanslı ödeme kuruluşu tarafından alınmakta, ödeme teyidinin yapılması amacıyla ilgili lisanslı ödeme kuruluşundan Infoset’e bir veri gönderilmesi gerekmesi hâlinde ise, Abone’nin kart bilgileri yerine ilgili ödeme kuruluşu tarafından oluşturulan tokenler iletilmektedir.
   6. Abone, Abonelik paketini değiştirme hakkına sahiptir. Buna ilişkin talepler, Infoset tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili Abonelik döneminin sonunda uygulanacaktır.
   7. Abone’nin Abonelik süresi boyunca Abonelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Abonelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni Abonelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Abonelik dönemi boyunca Sözleşme'nin feshi de dahil olmak üzere Aboneliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.
  5. Infoset Platformu üzerinde işbu Sözleşme’den doğan kullanım koşullarını manipüle eden, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte Üyelik ve Abonelik oluşturulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Infoset, ilgili profilin ilişkili olduğu Üyeliği ve Aboneliği silmeye yetkilidir.
  6. Kullanıcı, Infoset’in kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir.
 1. INFOSET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Infoset, İnternet Kanunu uyarınca Blog yazılarına ilişkin içeriklerle ilgili olarak İçerik Sağlayıcısı’na ilişkin sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.
  2. Infoset, Infoset Platformu’nda sunulan Hizmetler kapsamında Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı sıfatını haizdir ve Elektronik Ticaret Mevzuatı uyarınca sahip olduğu yükümlüklerini yerine getireceğini kabul eder.
  3. Infoset, Infoset Platformu’nda sunulan işbu Sözleşme’nin 8.1. maddesinde belirtilen Hizmetler’in Kullanıcı’ya sağlanması için gereken teknik altyapıyı sağlamakla ve olası bir teknik aksaklık durumunda bu aksaklığın giderilmesi için kendisinden beklenen makul çabayı göstermekle yükümlüdür.
  4. İşbu Sözleşme kapsamında abonelik ücreti ödeme işlemlerinin Infoset Platformu üzerinde yer alan Ödeme Yöntemi üzerinden yürütülmesi neticesinde karşılaşılan Ödeme Yöntemi komisyonu Infoset tarafından karşılanacaktır.
  5. Infoset, Abone tarafından ödenen abonelik ücreti karşılığında Kullanıcı’ya 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak fatura düzenleyeceğini kabul eder.
  6. Abone ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar Infoset, ilgili Hizmet’i kapatma, açma, kısmen veya tamamen dondurma hakkını saklı tutar.
  7. Infoset herhangi bir zamanda Infoset Platformu’nun çalışmasını herhangi bir ön bilgilendirme yapmadan geçici bir süre askıya alabilir, Infoset Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Infoset Platformu kullanımını kısmen veya tamamen durdurabilir.
  8. Infoset, Infoset Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, Üyelik için gereken bilgileri, Hizmet Paketi türlerini, Üyelik koşullarını, ödeme yöntemlerini ve Infoset Platformu’na dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Infoset, halihazırda Üyelik gerektirmeyen işlemleri Üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek Hizmetler sunabilir, bazı Hizmetler’i kısmen veya tamamen değiştirebilir. Infoset, ücretsiz olarak sunmakta olduğu Hizmetler’i ücretli hale dönüştürebilir, hali hazırda ücretli olan Hizmetler’in ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir.
  9. Infoset, Infoset Platformu’nun amacı ve niteliğine aykırı düşecek şekilde Üyelik başvurusu yapanların Üyelik ve Abonelik başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar.
  10. Infoset, Üyeliğin sona erdirilmesi taleplerini gerekli şartların oluşması halinde gecikmeksizin sonuçlandıracaktır.
  11. Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları, öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Infoset, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Infoset Platformu’nu kullanımını veya Infoset Platformu içerisindeki Üyeliğini veya Aboneliğini sonlandırmaya yetkilidir.
  12. Infoset’in, Üyelik ve Abonelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlgili Kullanıcı’nın bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Infoset’in ilgili kişinin Üyeliğini veya Aboneliğini sonlandırma hakkı saklıdır.
  13. Infoset, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep edilmesi halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.
  14. Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde Infoset kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın Üyeliğini veya Aboneliğini ve/veya aralarındaki hukuki ilişkiyi kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Bu durumda, ilgili kişinin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde Infoset bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.
  15. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Platform'a Üye veya Abone olduğu süre boyunca yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın hesabının kalıcı olarak Infoset tarafından veya Kullanıcı’nın kendi isteğiyle kapatılması hallerinde, Ziyaretçi’nin ise Infoset Platformu’nda dolaşımına son vermesi halinde sona ermiş sayılacaktır. Infoset, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Platform içinde yer alan kullanıma, Üyeliğe, Aboneliğe ve Hizmet’e ilişkin benzeri uyarı ve kuralları ihlal etmesi durumunda ilgili kişinin Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.
  16. Infoset, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
  17. Infoset; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
  18. Infoset, Hizmet’e ilişkin satın alma talebini aldığını, işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması gibi araçlardan en az biriyle ilgilisine bildirebilecektir.
 1. FESİH
  1. Infoset, Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeleri durumunda Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Şüpheye yer vermemek adına belirtmek gerekir ki Infoset, ilgili Kullanıcı’ya bildirimde bulunarak ilgili Kullanıcı’nın Sözleşmesini kayıtsız, şartsız ve derhal feshetme hakkına sahiptir.
  2. Sözleşme’nin kendiliğinden sona erdiği haller aşağıdaki gibidir:
   1. Ziyaretçi, Platform’da hesap oluşturarak Üye olmaksızın Platform’a erişimini sonlandırdığında,
   2. Üye, 14 (on dört) günlük ücretsiz Deneme Süresi’nin dolması halinde ücret ödeyip Abone olmadığında,
   3. Abone’nin seçtiği Hizmet Paketi türünün süresinin dolması sebebiyle yeniden ücret ödeyerek Abone olunmadıysa,
   işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Abonelik ücreti ödenerek kullanım devam ettiği takdirde Sözleşme yeniden geçerlilik kazanacaktır.
  3. Her halükarda Infoset, Sözleşme’nin feshedildiğinin kendisine bildirildiği veya Abonelik ücretinin ödenmediği (veya herhangi bir şekilde ücret tahsilatının başarısız olduğu) durumlarda, işbu Sözleşme’nin diğer hükümlerinde yer alan hakları tüm saklı kalmak kaydıyla, Platform’un ve Hizmetlerin kullanımını geçici/kalıcı olarak durdurma konusunda kayıtsız, şartsız ve sınırsız bir yetkiye sahiptir.
  4. Abonelik ücretinin tamamını peşin ödeyerek Abone olan ve Infoset’in ilgili sunduğu Hizmet Paketlerinden yararlanmaya başlayan Abone, Abonelik süresi dolmadan önce işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde abonelik kapsamında kullanılmayan sürenin ücret iadesini talep edemez.
 1. SORUMSUZLUK
  1. Infoset, Kullanıcı tarafından Infoset’e iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
  2. Infoset, kanunların izin verdiği en ileri ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kullanıcı veya üçüncü kişiler nezdinde doğrudan veya dolaylı olarak Infoset Platformu’nun kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.
  3. İşbu Sözleşme kapsamında Infoset; hiçbir koşulda Platform’un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu taahhüdünde bulunmaz. Anılan nedenle Platform’da verilen Hizmetlerin herhangi bir şekilde kesintiye uğraması, bilgi iletiminde meydana gelebilecek gecikmeler veya başarısızlıklar ya da veri kaybı halinde Kullanıcı ve/veya üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan Infoset sorumlu değildir.
  4. Infoset, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Infoset'in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükârda ilgili zararın doğduğu tarihte Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme'ye konu hizmetler kapsamında ödenen aylık abonelik ücreti ile sınırlı olacaktır.
  5. Infoset, Kullanıcı'nın Infoset'e entegre ettiği veya edeceği sosyal medya hesapları, 3. parti uygulamalar ve kendi yazılımları gibi herhangi bir entegrasyonla ilgili açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini beyan eder. Kullanıcı, entegrasyonları yaparken ve kullanırken maddi ve/veya manevi tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu açık şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder. Infoset, bu entegrasyonlarının yapılmasından, kullanımından veya sonucundan doğacak maddi ve/veya manevi zararlardan sorumlu değildir.
  6. Infoset, Kullanıcı'nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde Infoset uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.
  7. Infoset, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Infoset Platformu’nun kullanımına ilişkin Kullanıcı’nın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.
  8. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Infoset’in sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.
  9. Hesap oluşturma ve abonelik ücretinin ödenmesi esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Infoset sorumlu tutulmayacaktır.
  10. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde hesabını devretmesi ve üçüncü kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Infoset doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  11. Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Infoset Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Elektronik Cihazlar vasıtasıyla Infoset Platformu’na erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.
  12. Infoset; düzenleyici ve denetleyici kurum kararı, yargı kararı, herhangi bir mevzuat hükmü, doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, geciktirmelerinden sorumlu olmayacak olup; Infoset mücbir sebepler ortadan kalkıncaya dek Infoset Platformu’nda sunulan Hizmetler’i geçici olarak askıya alma/durdurma hakkına sahiptir.
  13. Infoset, Kullanıcı’nın yararlanmış olduğu Hizmetler’den çağrı merkezi kayıtları, e-posta kayıtları, Canlı Chat kayıtları gibi verilere yalnızca Kullanıcı izin verdiği taktirde erişebilecektir. Bu kayıtlarda, herhangi bir ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımı olması halinde Infoset sorumluluk kabul etmeyecektir.
  14. Kullanıcı, kendisine Infoset tarafından yapılacak hizmet yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için Infoset Platformu’na bildirdiği iletişim bilgilerinin kullanacağını kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan Hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.
  15. Kullanıcı ile Üyelik işlemleri sırasında bildirdiği e-posta vasıtasıyla veya Infoset Platformu üzerinde genel bilgilendirme yapılması aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta adresini güncel ve doğru tutmak, Infoset Platformu’nda yer alan bilgilendirmeleri düzenli kontrol etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.
  16. Kullanıcı, Infoset'in kendisine yapmış olduğu bildirimlerde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan Infoset'in sorumlu olmayacağını kabul eder.
  17. Uygulama üzerinden yapılan sesli görüşmelerin kalitesi Kullanıcı'nın internet alt yapısı ve VOIP hizmeti aldığı Telekomünikasyon işletmecisinin sunduğu hizmet garantisi ile sınırlıdır. Bu nedenle Kullanıcı, Infoset’in herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti sunmadığını ve ilgili Telekomünikasyon işletmecisinin sunduğu hizmetten sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
  18. Infoset, işbu Sözleşme'nin konusunu oluşturan taahhütlerini, erişim sağlayıcılar, VOIP operatörler, Telekomünikasyon operatörleri, yer sağlayıcılar veya GSM operatörleri tarafında meydana gelebilecek teknik arızalar veya Infoset'in kontrolü dışında ortaya çıkabilecek benzer teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden sorumlu değildir. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilememesine neden olan üçüncü kişiler kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik veya zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler Infoset tarafından en kısa zamanda yerine getirilecektir.
  19. Kullanıcı'ya Uygulama üzerinden VOIP görüşme hizmeti; Kullanıcı'nın anlaşma yaptığı Telekomünikasyon işletmecisi tarafından sağlanır. Infoset, Kullanıcı ile anlaşma yaptığı Telekomünikasyon işletmecisi arasında oluşan maddi ve manevi zararlardan sorumlu değildir.
  20. Telekomünikasyon işletmecisinden kaynaklı problemlerden Infoset sorumlu değildir.
  21. Infoset, Kullanıcı'nın Infoset Platformu’nu kullanırken yaptığı hatalı ayarlardan ve bu hatalar sonucu Kullanıcı veya üçüncü kişilerin uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.
  22. Kullanıcı tarafından Infoset Platformu’nda paylaşılan içerik ve bilgiler Kullanıcı'nın mülkiyetinde olup bunlara ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.
  23. Kullanıcı, Infoset Platformu’yla paylaştığı bilgilerin kopyalarını saklayacaktır. Infoset, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, bu bilgilerin kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Infoset, hiçbir suretle söz konusu bilgilerin kaybından sorumlu değildir.
  24. Kullanıcı'nın hesabında saklanan e-posta, ses kaydı, canlı görüşme kaydı gibi tüm kayıtlar, bilgiler ve içerikler Kullanıcı'nın mülkiyetinde olup bunlara ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. Infoset bu verileri veritabanında sonsuza dek saklamaz, belirli bir boyuttan ya da belirli bir süreden sonra bu verileri silebilir.
  25. Infoset, hiçbir şekilde Infoset Platformu’nun yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dahil her türlü kullanım nedeniyle Kullanıcı veya üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu değildir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI
  1. Infoset tarafından sunulan Hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Kullanıcılar’a ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Infoset Platformu üzerinden erişilebilecek olan Infoset Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Kullanıcı, Infoset Platformu’nda dolaşım gerçekleştirmeden önce Infoset Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.
  2. Infoset tarafından sunulan imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Üye’ye ve Abone’ye ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Infoset Platformu üzerinden erişilebilecek olan Üyelik Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendisine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Kullanıcı, Infoset Platformu’nda yer alan Üyelik Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmaktadır.
  3. Kullanıcı’nın Infoset Platformu’nu ziyaret ettiği süre boyunca, “cookies” olarak da adlandırılan çerezler Infoset Platformu’nda yer alan Çerez Politikası’na tabidir. Kullanıcı kendisine Infoset Platformu üzerinden sunulan bu Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.
  4. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında aralarında oluşacak ilişki uyarınca her türlü işlem, faaliyet, aksiyon, iş ve edimin; KVKK ve ikincil mevzuatındaki yükümlülüklere uygun şekilde yerine getirilmesini temin etmek ve bu kapsamda Infoset ile aralarındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Ek-1’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Taahhütname’ye (“Taahhütname”) de tabii olacağını ve işbu Taahhütname’ye uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. BİLDİRİMLER
  1. Kullanıcı, Infoset Platformu’nun kullanımı veya işbu Sözleşme doğrultusunda gerçekleştireceği soru ve bildirimleri için support@infoset.app adresine elektronik posta göndererek ve 0850 450 00 40 telefon numarasından Infoset’e ulaşabilecektir.
 1. TEMLİK VE NAKİL
  1. Infoset, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya Infoset Platformu içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
 1. SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ
  1. İşbu Sözleşme, ekleriyle birlikte bir bütün oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.
 1. DELİL SÖZLEŞMESİ
  1. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafta, Infoset’e ait defterlerin, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularda tutulan sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
  1. İşbu Sözleşme hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde, Türk Hukuku uygulanacak olup; işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’nın kamu tüzel kişisi veya gerçek kişi tacir olması halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetki kabul edilmektedir.

Ek-1

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Taahhütname (“Taahhütname”); Aydınevler Mh. Oğuzhan Cd. Ata Plaza No:1-3/32 Maltepe, İstanbul merkezli, 228720-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı İnfoset Teknoloji Anonim Şirketi (“Infoset”) ile, Infoset tarafından erişime sunulan https://Infoset.app/ alan adlı internet sitesi (“Website”) ve Infoset mobil uygulaması (“Uygulama”) ile birlikte Infoset’e ait platformlar (“Platform”, “Infoset Platformu”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Infoset Platformu’nu Sözleşme’de tanımlanmış olan Ziyaretçi, Üye, Abone (birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Sözleşme’nin bir eki ve ayrılmaz bir parçası olarak akdedilmiş ve Sözleşme’nin yürürlük tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Infoset ve Kullanıcı bundan böyle ayrı ayrı “Taraf”; birlikte “Taraflar” olarak da anılabilecektir.

 1. TANIMLAR
  1. İşbu Taahhütname kapsamında;
   Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,
   İlgili Kişi: Kişisel Veri’si işlenen gerçek kişi,
   İşleme: Kişisel Veriler’in tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
   Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
   Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
   Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler,
   Infoset Platformu/Platform: Gelen/giden çağrı (Bulut Çağrı Merkezi, Bulut Santral), e-posta, canlı destek, Chatbot gibi tüm destek ve satış kanallarının tek bir platformdan yönetilebildiği lider bir bulut omni-kanal destek ve satış platformu olan Infoset Platformu’nu,
   Sözleşme: İşbu Taahhütname’nin, ayrılmaz bir parçası ve eki niteliğinde olduğu Infoset Kullanıcı Sözleşmesi,
   anlamına gelmektedir.
  2. İşbu Taahhütname’de tanımlanmayan ancak büyük harf ile kullanılan ifade ve tanımlamalar, kendilerine Sözleşmeler’de atfedilen anlamları taşıyacak ve Sözleşmeler’de tanımlandıkları şekillerde kullanılacaktır.
  3. Sözleşmeler ve/veya Taahhütname’de tanımlı olmayan ifadeler, kendilerine Kanun ve sair ikincil mevzuat kapsamında atfedilen anlamlara gelecektir.
 1. AMAÇ VE KONU
  1. Taraflar, Infoset Platformu’nun kullanımına ilişkin koşulların belirlenmesi için Sözleşme’yi akdetmiş ve Platform’un kullanımı sırasında işlenecek Kişisel Veriler’e ilişkin kuralların belirlenmesi için Sözleşme’nin eki niteliğinde işbu Taahhütname’yi akdetmişlerdir.
  2. Taraflar, Kişisel Verileri’i doğrudan İlgili Kişi’den ve/veya İlgili Kişi’nin vereceği onaylar çerçevesinde diğer Taraf’tan edinebilecek olup, bu Kişisel Veriler’in kullanım amaçlarını belirledikleri ölçüde “veri sorumlusu” veya “veri işleyen” olarak hareket edebileceklerdir. Şüphemeye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki işbu Sözleşme hiçbir şekilde herhangi bir Taraf’ın veri sorumlusu veya veri işleyen olduğu sonucunu doğurmamakta olup, Taraflar, Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları açısından uygun düştüğü ölçüde süreç bazında veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatını taşıyabileceklerdir.
 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEYEN TARAF’IN VERİ SORUMLUSU OLDUĞU DURUMLARA İLİŞKİN TAAHHÜTLER
  1. Sözleşme kapsamındaki Kişisel Verileri İşleyen Taraf, bu Kişisel Veriler için İşleme amaçlarını kendi belirlediği ve “veri sorumlusu” sıfatıyla hareket ettiği haller için;
   1. Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere Kişisel Veriler’in korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranacağını, faaliyetlerini Kanun ve ilgili sair ikincil mevzuata uygun şekilde yürüteceğini,
   2. Kişisel Verileri Sözleşmeler’de, işbu Taahhütname’de ve İlgili Kişiler’e yapacağı aydınlatmalar / alacağı Açık Rızalar kapsamında düzenlenmiş olan amaçlar dışında hiçbir surette kullanmayacağını, işlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini ve yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacağını,
   3. Kişisel Veriler’e kendi çalışanları veya ilgili üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesinin temin edilmesi ile Kişisel Veriler’in güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacağını,
   4. Çalışanlarının veya varsa alt yüklenici / taşeron çalışanının faaliyetleri sonucu doğacak zararlardan sorumlu olduğunu,
   5. Kişisel Veriler’in Özel Nitelikli Kişisel Veri niteliğinde olması durumunda söz konusu Özel Nitelikli Kişisel Verileri Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun bir şekilde işleyeceğini ve niteliklerine uygun bir şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ek güvenlik önlemleri ve yetkilendirmelere tabi şekilde koruyacağını
   kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEYEN TARAF’IN VERİ İŞLEYEN OLDUĞU DURUMLARA İLİŞKİN TAAHHÜTLER
  1. Sözleşme kapsamındaki Kişisel Verileri İşleyen Taraf, bu Kişisel Veriler için İşleme amaçlarını kendisinden başka bir Taraf’ın yani veri sorumlusunun belirlediği durumlarda “veri işleyen” sıfatıyla hareket ettiği haller için;
   1. Veri sorumlusunun belirlediği amaçları ile bağlı olduğunu ve bunların dışında bir amaçla Kişisel Veriler’i kullanmayacağını,
   2. Kişisel Veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından önerilen veri güvenliğini sağlamaya yönelik önlemleri alacağını,
   3. Veri sorumlusunun Taahhütname konusu veriler açısından bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle denetim hakkının bulunduğunu ve bu kapsamda veri sorumlusunun denetim talebinde bulunulması durumunda söz konusu denetime izin vermeyi ve veri sorumlusu iş birliği içerisinde hareket edeceğini,
   4. Veri işleyen sıfatı ile İşlediği Kişisel Veriler bakımından süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabi olacağını,
   5. Veri işleyen olduğu süreçler bakımından bir veri ihlali olması halinde bu durumu derhal ve en geç 24 saat içinde Veri Sorumlusu’na bildirmekle yükümlü olacağını,
   6. Veri sorumlusunun Kişisel Veriler’in saklanması ve imhası konusundaki politika ve prosedürlerine uygun hareket edeceğini,
   kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. TARAFLAR’IN ORTAK TAAHHÜTLERİ
  1. Taraflar, veri sorumlusu sıfatı ile hareket edecekleri kendi süreçleri açısından Kanun’da ve ilgili sair mevzuatta veri sorumlularına yüklenen her türlü yükümlülükten bizzat sorumlu olacaklarını, bu kapsamda özellikle ancak bununla sınırlı olmamak üzere İlgili Kişiler’in kendi veri sorumlusu oldukları süreçlerle ilgili Kanun ve sair ikincil mevzuata uygun olarak aydınlatılmasından ve gerekmesi halinde Açık Rızalar’ının alınmasından bizzat sorumlu olacaklarını, İşleme amaçlarının değişmesi halinde İlgili Kişiler’i derhal bilgilendireceklerini, bu konuda diğer Taraf’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bu hususlarda İlgili Kişiler tarafından diğer Taraf’a herhangi bir şekilde başvurulması halinde derhal müdahale ederek ilgili süreci üstleneceklerini ve bu nedenle diğer Taraf’ın uğrayabileceği doğrudan zararları tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  2. Taraflar’dan her biri, diğer Taraf’ın veri sorumlusu sıfatı ile hareket ettiği süreçlere dair İlgili Kişi’den diğer Taraf’a yöneltilebilecek taleplerin cevaplanması sürecinde yasal olarak mümkün olan ölçüler içerisinde, veri sorumlusu sıfatıyla bu talepleri cevaplayacak diğer Taraf’a her türlü yardımı sağlayacağını kabul ve beyan eder.
  3. Taraflar’dan her biri, diğer Taraf’ın veri sorumlusu sıfatı ile hareket ettiği süreçlere dair İlgili Kişi’den kendisine yöneltilebilecek taleplerde Veri Sorumlusu sıfatı ile hareket eden diğer Taraf’ı derhal ve en geç 48 saat içerisinde bilgilendireceğini taahhüt eder.
  4. Sözleşmeler ile işbu Taahhütname kapsamında diğer Taraf’a -veri sorumlusu olduğu süreçler bakımından- Kişisel Veri aktaran Taraf, söz konusu Kişisel Veriler’i İlgili Kişiler’in Açık Rızalar’ını alarak veya Kanun’da sayılan diğer hukuka uygunluk nedenlerinden birisine uygun şekilde elde ettiğini, Kişisel Veriler’in işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin aydınlatmayı "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve ilgili mevzuata uygun şekilde yapmış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Taraflar, Kişisel Veriler’in güvenliğine ilişkin olarak gerekli ve güncel teknoloji ile uyumluluk arz eden her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür.
  6. Taraflar’dan birinin işbu Taahhütname’ye veya Kanun başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata aykırı davranması ya da çalışanları, iş ortakları, diğer Kişisel Veri aktardığı taraflar vb. kendisiyle bağlantılı üçüncü kişiler tarafından kaynaklanan sebeplerle Kanun ve/veya ilgili sair ikincil mevzuatı ihlal etmesi halinde ihlalde bulunan Taraf, diğer Taraf’ın bu sebeplerle uğrayacağı doğrudan zararları, karşılaşacağı hukuki, idari ve cezai yaptırımlar ile ödemek zorunda kalabileceği tazminatlar derhal tazmin etmeyi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar söz konusu iddialara ilişkin savunmanın yapılması, mahkeme veya düzenleyici kurum kararının iptali için gerekli olan yerlerde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.
 1. DİĞER HÜKÜMLER
  1. Kullanıcı; işlenen Kişisel Veriler bakımından Veri Sorumlusu olduğu durumlarda Infoset'in faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanmakta olduğu altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi gereği yurt dışı veri aktarımının gerekli olması sebebiyle, tüm verilerinin Türkiye'de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini peşinen kabul eder.
  2. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetler çerçevesinde Platform’u kullanırken Platform’a yaptığı veri girişlerinde kendi müşterilerilerine veya herhangi bir üçüncü kişiye ilişkin verinin Kişisel Veri niteliğini haiz olması halinde bu veriler bakımından Veri Sorumlusu olacaktır. Buna göre Kullanıcı, kendi müşterilerine veya herhangi bir üçüncü kişiye ilişkin kişisel verileri Platform’a girmesi halinde Kanun’da ve ikincil mevzuatta Veri Sorumlusu’na atfedilmiş tüm hukuki yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getireceğini, bu veriler bakımından Infoset’in Veri İşleyen pozisyonunda olduğunu, Infoset’in ilgili verileri kendi amaçları doğrultusunda herhangi bir işleme faaliyetine konu etmediğini, Kişisel Verilerin işleme şartlarını eksiksiz olarak yerine getirdiğini ve Kişisel Verileri işlerken Kanun ve ikincil mevzuatın öngördüğü ilkelere uygun davrandığını, ilgili üçüncü kişilerin Infoset’e karşı yöneltebileceği her türlü talepten bizzat sorumlu olacağını, ilgili üçüncü kişilere karşı Infoset’in bir zarara uğraması halinde bu zararı derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. İşbu Taahhütname, Sözleşmeler herhangi bir nedenle sona erse dahi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. İşbu Taahhütname’de hüküm bulunmayan hallerde Kanun ve sair ikincil mevzuat ile aykırı düşmediği ölçüde Sözleşmeler’de yer alan hükümler geçerli olacaktır.

Son güncelleme tarihi: 24.08.2023