Teknoloji ve bilgi çağının getirdiği sürekli gelişme, değişimi kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu nedenle yöneticiler değişimleri en kısa sürede ve en az maliyetle gerçekleştirmeyi amaçlarlar. Bu süreçte karşılaşılan sorunların en zor kısmı, çalışanların değişime karşı direncidir. Peki, değişime direnç nedir? Nasıl ortadan kaldırılır?

Değişime Direnç Nedir?

değişime direnç

Gerek insanlar gerekse şirketler için değişimin önündeki en büyük engel alışkanlıklardır. Bu alışkanlıklar ve değişimler için gereken çaba insanları isteksizliğe iter. Yeni koşullara veya bir işi yapma yöntemine uyum sağlama isteksizliği değişime direnç olarak tanımlanır. Bu direnç kendini bir çalışanda veya bir bütün olarak işyerinde gösterebilir. Bir işyeri başarılı olmak istiyorsa değişime olan direnci kaldırmalı veya azaltmalıdır.

Otomasyon ve yapay zeka alanlarındaki gelişmeler özellikle pazarlama alanında çok büyük değişimlere neden oldu. Şirketler ne kadar dijitalleşmeye direnç gösterse de değişimi kabul edenler büyük başarılar yakalarken değişime direnen kısım müşterileri tarafından unutuldu. Yapılan araştırmalara göre en başarılı şirketlerin % 72’si pazarlama otomasyonu kullanıyor. Bu sonuçlar değişen teknolojiyle beraber şirketin alışkanlıklarından ziyade müşterilerin beklentilerine uygun yöntemi kullanması gerektiğini gösteriyor.

Değişime Direnç Nasıl Ortadan Kaldırılır?

Yöneticiler, çalışanlarının değişikliklere uyum sağlamasına ve işleyişteki yeni varyasyonları kolaylaştırmasına yardımcı olmak için çaba göstermelidir. Değişime karşı direncin üstesinden gelmek için çalışanlarınıza karşı nasıl bir tutum sergilemeniz gerektiğini 4 maddede şu şekilde inceleyebiliriz:

1) Onlarla İletişime Geçin ve Onları Eğitin

değişime direnç

Eğitim ve doğru iletişim, değişim sürecinde kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Çalışanların değişime direnmesinin ana nedenlerinden birkaçı güven ve iletişim eksikliğidir. Bu noktada, değişime karşı dirençten kaçınmak için yeni bir sürecin, aracın veya değişikliğin onlara büyük fayda sağlayacağına dair kanıt sağlayın ve onları ikna edin. Yeni değişikliğin hayatlarını doğrudan nasıl daha iyi hale getireceği konusunda çalışanlarınızı eğitin.

2) Değişim Planına Katılımlarını Sağlayın

Değişimden öncelikli olarak etkilenecek kişiler çalışanlar olduğu için değişimin planlanmasında ve uygulanmasında gösterecekleri direnç azaltılmalıdır. Burada önemli olan katılanların fikirlerinin kabul edilmesinden ziyade kişilerin kendilerini etkileyecek bir değişikliğin içinde olduklarını ve dışlanmadıklarını hissetmeleridir.

3) Onları Yönetime Dahil Edin ve Önemli Hissettirin 

değişime direnç

Büyük bir değişiklik uygulama kararını verirken çalışanlarınıza danışmadan asla karar vermeyin. Birlikte ortak bir anlaşma yapın ve önemli görevleri direnç gösterecek kişilere verin. Bazı noktalarda taviz vermeniz, onların direncini kırabilir ve değişime destek vermelerini sağlayabilir. Bu yöntem sayesinde, kendilerini önemli ve değerli hisseden çalışanların şirkete olan bağlılıkları artacaktır.

4) Değişim Sırasında Onları Destekleyin

Destekleme, özellikle güvensizlik ve bilinmezliğin oluşturduğu korkulardan kaynaklanan direnci gidermede daha etkilidir. Değişimi yönetenler tarafından kendilerini geliştirmeleri için desteklenmeleri gerekir. Eğer çalışanlar yeni tekniklere ve uygulamalara alışmakta zorluk çekiyorsa yönetimin bu kişilere ilave bir eğitim vermesi, duygusal destek sağlaması ve hatta geçici bir süre izin vermesi faydalı olacaktır. Bu sayede bireylerin yeni sisteme uyum sağlamalarını kolaylaştırabilir. 

Infoset ile Değişime Kolayca Uyum Sağlayın

Infoset, satış ekibinizin tüm üyelerini her şeyden haberdar eder. Bir müşterinin arama geçmişine, sohbet mesajlarına, dosyalarına ve herhangi bir olayına tek bir sayfadan kronolojik olarak erişmenizi sağlar. Sürükle-bırak ekran ile ekibinizin satış süreçlerini kolayca yönetmesine yardımcı olur. Şirketiniz dijitalleşme yolculuğundaki değişmelere kolayca uyum sağlaması için Infoset’i hemen bugün kullanmaya başlayın!

Bugün denemeye başlayın

Ücretsiz başlangıç paketimiz tüm süreçlerinizi tek platformdan, kolaylıkla yönetmeye başlayın. Hiçbir ödeme yapmanıza gerek yok.