Krizler her işletmenin günlük operasyonlarında karşılaşabilecekleri durumlardır. Önemli olan kriz yaşamamak değil, yaşanan krizi en iyi ve doğru şekilde yönetebilmektir. Peki, kriz yönetimi nedir ve şirketlerin kriz yönetimi nasıl geliştirilir?

Kriz Yönetimi Nedir?

Kriz, çalışanları rahatsız eden ve örgütte istikrarsızlığa yol açan herhangi bir acil durum olarak tanımlanabilir. Kriz; bir bireyi, grubu, kuruluşu veya toplumu bir bütün olarak etkileyen organizasyona zarar veren ani rahatsız edici olaylar dizisidir. Genellikle kısa sürede ortaya çıkar; bireylerde korku ve tehdit duygusunu tetikler. 

Bir kriz, öngörülemeyen bir olay veya potansiyel bir risk olarak kabul edilen bazı olayların öngörülemeyen bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Teknolojik aksaklıklar, finansal problemler, çalışan kaynaklı anlaşmazlıklar, yasa dışı faaliyetler gibi birçok eylem krize sebebiyet verebilir. Kriz yönetimi ise bir kuruluşun ani ve önemli bir olumsuz olayla başa çıkmasına yardımcı olmak için tasarlanmış stratejilerin uygulanmasıdır. 

Kriz yönetimi, bir krizin neden olduğu veya olacağı hasarı en aza indirmeyi amaçlar. Ancak bu, kriz yönetiminin kriz müdahalesiyle aynı şey olduğu anlamına gelmez. Bunun yerine kriz yönetimi, daha kriz yaşanmadan uygulamaya konan kapsamlı bir süreçtir. Bu uygulamalar olay öncesinde, sırasında ve sonrasında devreye girer. 

Kriz Yönetimi Neden Önemlidir?

Etkili kriz yönetimi stratejilerine sahip olmanın önemini anlamanın en iyi yolu, onsuz bir senaryo hayal etmektir. Bu yönetim becerilerinin eksikliği, çalışanların maruz kaldığı stres seviyelerini artıran en önemli faktörlerden biridir. Çalışanlar, hızlı karar verme ve olası zararları sınırlandırma yoluyla bir kriz durumuyla başa çıkamamaları nedeniyle kendilerini baskı altında hissederler. Sonuç olarak da kriz doğru yönetilemez ve organizasyon zarar görür.

Kriz Yönetimi Nasıl Geliştirilir?

kriz yönetimi

Tüm potansiyel risklerin göz önünde bulundurulup işletmeler için yönetim stratejileri oluşturmak oldukça önemlidir. Ancak hepsinden önemlisi, olay gerçekleştikten sonra çalışanların duruma tepki verme ve durumu yönetme yeteneğidir. Kriz yönetimini geliştirmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli maddeler vardır. Bunlar:

1)  Mevcut Duruma Odaklanın

Yaşanan kriz ne kadar stresli olursa olsun, öncelikli olarak yapılması gereken mevcut duruma odaklanarak problemi soğukkanlılıkla analiz etmektir. Krizin nedenlerini tam olarak saptanmalıdır. Bu durumun nedenlerini çözmek için kaynaklarınızı verimli ve etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu noktada ekibinizle münakaşa edebilirsiniz.

2) Aceleyle Hızı Birbirinden Ayırın

kriz yönetimi

Bir kriz durumda hızlı bir şekilde yanıt ve karar vermek önemlidir; fakat bu iş aceleyle yapılırsa kriz daha çok büyüyebilir. Bununla birlikte, acele her zaman tehditlerin ciddiyetine göre olmalıdır. Çünkü gereksiz acil müdahale, gerginliğe neden olabilir ve operasyonları daha da zora sokabilir. Bunun için aceleyle yapmak ve hızlı yapmak arasındaki farkı bilmelisiniz. Ardından doğru kararları verebilmek için yetkili kişilerin görüşlerini almalı ve ona göre aksiyon almalısınız.

3) Çalışanları Kriz Yönetimi Konusunda Bilgilendirin

Kriz yönetimi anında ne yapılacağını bilememek işlerin daha çok zorlaşmasına yol açar. Yönetici konumundaki kişilerin, kriz anlarında çalışanlarının doğru bakış açısıyla hareket ettiğinden emin olmaları ve beklentilerini bu yönde yönetmeleri gerekir. Bunu sağlayabilmek için de çalışanlara kriz eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Krizi yönetmek konusunda bilgili olan çalışanlar olaya nasıl yaklaşılması gerektiğini bilir ve sorun daha çok büyümeden müdahale bulunabilirler.

4) Esneklik Sağlayın

kriz yönetimi

Kriz yönetimini geliştirmek, esasen değişen durumlara uyum sağlama yeteneğini de içerir. Karşılaşılan durumlarda verilen ilk tepkiler ve oluşturulan ilk stratejiler sürecin sonunda aynı kalmaz. Herhangi bir bilgi geldikçe veya yeni gözlemler yapıldıkça bu stratejilerin değiştirilmeleri veya tadil edilmeleri gerekir. Bu sebeple kriz yönetimini geliştirebilmek için esnek bir planlama yeteneğine sahip olunması gereklidir.

Kriz Yönetiminin Kolay Adresi: Infoset 

Krizler, kurumların operasyonlarında her an karşılaşabilecekleri durumlardan olduğundan bu durumlara karşı etkili bir kriz yönetimi sistemi geliştirmek önemlidir. Infoset’in sunduğu omnichannel sistemleri ile kriz anlarını hızlı karar mekanizmalarınız sayesinde kolaylıkla çözebilirsiniz. Ayrıca sunduğu raporlama özellikleri ile Infoset, herhangi bir kriz yaşanmadan önce potansiyel riskleri fark ederek önlem almanızı sağlar. Müşteri deneyiminizi bir sonraki seviyeye taşımak ve satışlarınızı artırmak için Infoset’i hemen bugün kullanmaya başlayın!

Bugün denemeye başlayın

Ücretsiz başlangıç paketimiz tüm süreçlerinizi tek platformdan, kolaylıkla yönetmeye başlayın. Hiçbir ödeme yapmanıza gerek yok.