Tedarikçi Sözleşmeleri

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 291692-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı İnfoset Teknoloji Anonim Şirketinin (“Şirket”) tedarikçisi olan sizleri, işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirmek istiyoruz.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Sizlerle ürün/hizmet satın alınması için müzakere süreçlerine girilmesi halinde;

Kişisel Veriİşleme AmacıHukuki SebepAktarılan TarafAktarım Amacı
Kimlik (Ad Soyad) Mesleki Deneyim (Çalışılan Yer, Unvan) İletişim (E-posta adresi, telefon numarası)Potansiyel mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesiSözleşmenin kurulması Açık rıza (yurt dışına aktarım dolayısıyla)Yurt içinde ve yurt dışında yer alan hizmet aldığımız tedarikçilerimizSaklama ve barınma hizmeti Potansiyel mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

Sizlerden ürün/hizmet satın almamız halinde;

Kişisel Veriİşleme AmacıHukuki SebepAktarılan TarafAktarım Amacı
Kimlik (Ad Soyad, T.C. Kimlik numarası, Vergi Kimlik Numarası, İmza, İmza Sirküleri, TTSG ilanlarında yer alan bilgiler) Mesleki Deneyim (Çalışılan Yer, Unvan)Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesiSözleşmenin kurulması Açık rıza (yurt dışına aktarım dolayısıyla)Yurt içinde ve yurt dışında yer alan hizmet aldığımız tedarikçilerimizSaklama ve barınma hizmeti Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Kimlik (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası) Finans (Banka hesap bilgisi) Müşteri İşlem (fatura bilgisi)Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi Ödemelerin yapılmasıSözleşmenin ifası Açık rıza (yurt dışına aktarım dolayısıyla)Yurt içinde ve yurt dışında yer alan hizmet aldığımız tedarikçilerimiz iş ortaklarımız, bankalarSaklama ve barınma hizmeti Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi Ödemelerin yapılması

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, mal ve hizmet satın alım süreçlerindeki iletişimlerimiz, aramızda akdedilen sözleşme aracılığıyla veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: İnfoset Teknoloji Anonim Şirketi

E-posta: kisiselveri@infoset.app

Kep Adresi: infoset@hs01.kep.tr

Adres: Aydınevler Mh. Oğuzhan Cd. No:1-3/32, Ata Plaza, Maltepe/İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

Kişisel verilerimin, İnfoset Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde hazırlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde (“Aydınlatma Metni”) belirtilen amaçlarla yurt dışında yer alan teknik alt yapı sağlayıcılarına aktarılmasına özgür irademle açık rıza verdiğimi ve KVKK’dan doğan haklarıma ilişkin bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Son güncelleme tarihi: 06.11.2023