Çalışan Adayı Politikaları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 228720-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı İnfoset Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirkete iş başvurusunda bulunmanız ve mülakata katılmanız halinde işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Çeşitli işe alım platformlarından verdiğimiz ilana başvurarak, e-posta göndererek veya Şirketimizin iş ortakları tarafından yönlendirilmeniz suretiyle iş başvurusunda bulunmanız halinde;

Kişisel Veriİşleme AmacıHukuki SebepAktarılan TarafAktarım Amacı
Kimlik Bilgileri (Adı Soyadı) İletişim Bilgileri (Cep Telefonu Numarası, E-posta adresi) Mesleki Deneyim (Pozisyon Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri) Eğitim Bilgileri (Mezuniyet Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri)Çalışan Adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesiSözleşmenin kurulması ve ifası Açık rıza (yurt dışına aktarım dolayısıyla)Yurt dışı merkezli teknik hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılarımız-Sunucu alt yapı hizmeti alınması -İş Başvurularının Değerlendirme Süreçlerinin Sistematik Bir Şekilde Yürütülmesi
Yukarıdaki bilgilere ek olarak CV’nizi Şirketimize iletmeniz halinde; Kimlik (Ad, Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi ve Doğum Yeri, Medeni Hal) İletişim (Adres, E-posta adresi, Telefon numarası) Mesleki Deneyim (Pozisyon Bilgileri, Özgeçmiş Bilgileri), Eğitim Bilgileri (Diploma bilgileri, Sertifika Bilgileri, Transkript Bilgileri, Mezuniyet Bilgileri, Yabancı Dil Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Bilgisayar Kullanım Bilgisi) Özlük (Kişi Askerlik Bilgisini belirtmesi halinde askerlik bilgisi) Görsel kayıt (Kişi CV’sine fotoğraf eklerse fotoğrafı) Referans Bilgileri (Referans Kişisi Bilgisi) Diğer (İş hayatı dışındaki aktiviteler)Çalışan Adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesiSözleşmenin kurulması ve ifası Açık rıza (yurt dışına aktarım dolayısıyla)Yurt dışı merkezli teknik hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılarımız-İş Başvurularının Değerlendirme Süreçlerinin Sistematik Bir Şekilde Yürütülmesi -Sunucu alt yapı hizmeti alınması

İletilen referans kişilerine ilişkin bilgilerin, Şirkete ve belirttiğimiz alıcı gruplarına aktarılabilmesi için ilgili kişileri bilgilendirmeniz ve açık rızalarını almanız sizin sorumluluğunuzdadır.

Değerlendirmeler akabinde sözlü mülakata katılmanız halinde;

Kişisel Veriİşleme AmacıHukuki SebepAktarılan TarafAktarım Amacı
Yukarıdaki bilgilere ek olarak mülakat aşamasında işlenen bilgiler; Diğer (Hobiler, Yeni İş Fırsatlarına Açık Olma Nedeni, Motivasyon Kaynağı, Hedefler, Şirkette verimli çalışılması için kriterler, Daha önce çalışılan projeler/gruplar, İş başı yapılmak istenen tarih, Maaş Beklentisi, İş hayatı dışındaki aktiviteler, Kişinin kendini tanıtıcı ifadeleri)Çalışan Adayının Açık Pozisyona Uygunluğunun DeğerlendirilmesiSözleşmenin kurulması ve ifası Açık rıza (yurt dışına aktarım dolayısıyla)Yurt dışı merkezli teknik hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılarımız-İş Başvurularının Değerlendirme Süreçlerinin Sistematik Bir Şekilde Yürütülmesi

Sözlü mülakat sonrası teklif sürecine gidilmesi halinde;

Kişisel Veriİşleme AmacıHukuki SebepAktarılan TarafAktarım Amacı
Kimlik ( Ad-Soyad) İletişim (E-posta adresi, Telefon Numarası) Diğer (Maaş Bilgisi) Meslek (İşe uygun görülen pozisyon/unvan)Çalışan Adayına iş teklifi yapılması süreçleriSözleşmenin kurulması ve ifası Açık rıza (yurt dışına aktarım dolayısıyla)Yurt dışı merkezli teknik hizmet aldığımız hizmet sağlayıcılarımız-Teklif sürecindeki iletişimin sağlanması -Sunucu alt yapı hizmetinin alınması

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, işe alım platformları üzerinden, Şirketimize ilettiğiniz CV’ler ve e-posta aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler çerçevesinde veya diğer yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: İnfoset Teknoloji Anonim Şirketi

E-posta: kisiselveri@infoset.app

Kep Adresi: infoset@hs01.kep.tr

Adres: Aydınevler Mh. Oğuzhan Cd. No:1-3/32, Ata Plaza, Maltepe/İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

İşe başvuru sürecinde ilettiğim kişisel verilerimin, İnfoset Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde hazırlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde (“Aydınlatma Metni”) belirtilen amaçlarla Şirket’in yurt dışında merkezli teknik hizmet aldığı hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına açık rıza verdiğimi ve KVKK’dan doğan haklarıma ilişkin bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim. Ayrıca, Şirketinize iş başvurusu esnasında ilettiğim referans kişilerine ilişkin bilgiler hakkında, ilgili kişileri aydınlattığımı ve kendilerinden gerekli açık rızaları aldığımı, bu konuya ilişkin olarak herhangi bir zarar doğması halinde Şirketi bu zararlardan ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Son güncelleme tarihi: 02.11.2023