Açık Rıza Beyanı

İnfoset Teknoloji Anonim Şirketi(“Şirket”)tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde hazırlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metninde (“Aydınlatma Metni”)belirtilen amaçlarla Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimin Aydınlatma Metninde yer verilen amaçlarla yurt dışında yer alan teknik alt yapı sağlayıcılarına ve tedarikçilerine aktarılmasına özgür irademle açık rıza verdiğimi ve KVKK’dan doğan haklarıma ilişkin bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Ayrıca, Şirketinize ait uygulamayı kullanırken, kendi amaçlarımla uygulama içerisine işlediğim/kaydettiğim, potansiyel müşterilerime, müşterilerime, çalışanlarıma ve sair kişilere ait kişisel verilere ilişkin, veri sorumlusu olarak ilgili kişileri aydınlattığımı ve kendilerinden gerekli açık rızaları aldığımı, bu konuya ilişkin olarak herhangi bir zarar doğması halinde Şirketi bu zararlardan ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Son güncelleme tarihi: 05.01.2023