Kullanım Koşulları

Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları'na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları'nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.


1. Giriş

1.1. www.infoset.app: İnfoset Teknoloji A.Ş.'ye ("Infoset", "Şirket") ait kurumsal bilgilerin sunulduğu bir web sitesidir ("Site"). İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme") Site'ye kullanıcı ("Kullanıcı(lar)") olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme'de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. Sözleşme'nin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Sözleşme, Şirket tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı Yazılım uygulamasından ("Uygulama,Yazılım") faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site'ye yüklenen verilere ("İçerik") ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulama'nın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar'a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

3. Hesap Açma İşlemleri

3.1. Uygulama'nın kullanımı için Infoset tarafından Uygulama üzerinde Kullanıcı'ya özel üyelik hesabı açılmalıdır. Infoset, açılan hesaba ait kullanıcı adı, şifre ve müşteri kodundan oluşan hesap bilgilerini Kullanıcı'ya e-posta ve/veya telefon yolu ile bildirecektir.

3.2. Hesap kayıt formunda istenen bilgileri Kullanıcı'nın hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bu konudaki olası bir hatanın mesuliyeti Kullanıcı'ya aittir. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış bilgi beyanında bulunan Kullanıcı, gerçek bilgilerini sağlayana kadar, Infoset bu Kullanıcı'ya sağladığı Uygulama'yı durdurma hakkını saklı tutar.

3.3. Infoset ihtilaflı Kullanıcı hesapları için gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı Uygulama'yı duraklatmak ve Kullanıcı'dan resmi belge veya bu hususta verilmiş bir mahkeme kararı talep etmek hakkına sahiptir.

3.4. Infoset, uygun bulmadığı hesapları kaydetmeme ya da iptal etme hakkına sahiptir.

4. Şifreler ve Güvenlik

4.1. Uygulama'nın tüm yönetimi ve kullanımı Kullanıcı tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla Kullanıcı hesabına ait kullanıcı adları ve şifrelerini 3. kişilerle paylaşması veya bu bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesi, bundan doğacak zarar ve ziyan Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresinin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Infoset bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Infoset ya da 3. şahısların uğrayacağı zarar ve ziyandan ise buna sebebiyet veren Kullanıcı sorumludur.

5. Bildirim Yöntemi

5.1. Kullanıcı, kendisine Infoset tarafından yapılacak hizmet yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için Uygulama'ya kayıt olurken bildirdiği iletişim bilgilerinin (e-posta, cep telefonu, telefon, faks vb.) kullanacağını kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir.

5.2. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-posta vasıtasıyla, Site'de veya Uygulama üzerinde yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-posta ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak, Site'yi ve Uygulama'yı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

5.3. Kullanıcı, Infoset'in kendisine yapmış olduğu bildirimlerde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan Infoset'i sorumlu tutmayacağını kabul eder.

5.4. Kullanıcı kayıt olurken ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra Infoset 'e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Infoset'e Kullanıcı tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı Kullanıcı, Infoset'ten hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

6. Ödeme Koşulları

6.1. Kullanıcı Uygulama'dan ancak Site'de beyan edilen ücretleri yine Site'de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

6.2. Uygulama'ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site'nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Infoset tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı'nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı'nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme'nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

6.3. Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı'nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

6.4. Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir.Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı en geç fatura tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

7. Genel Kullanım Koşulları

7.1. Uygulama'yı kullanmaya başladığınız andan itibaren, bu Site ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz.

7.2. Bu Site'ye ve/veya Uygulama'ya girmeniz, Site'yi ve/veya Uygulama'yı kullanmanız kullanım politikasını, koşullarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bunun için herhangi bir formda alınmış ya da oluşturulmuş "kabul beyanınız" aranmaz.

7.3. Burada yazılı kullanım koşulları, hüküm ve şartlar tüm kullanıcılar için geçerlidir. Eğer bir kuruluş, şirket ya da başka bir tüzel kişilik adına Site'yi ve/veya Uygulama'yı kullanıyorsanız, söz konusu kurum adına hareket etme yetkiniz olduğunu ve işbu kullanım koşullarında belirtilen hüküm ve şartların söz konusu kurum için de bağlayıcı olacağını beyan etmiş sayılırsınız. Böyle bir yetkiniz yok ise Site'yi ve/veya Uygulama'yı kullanmayınız.

7.4. Kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, Site'yi ve/veya Uygulama'yı kullanmayınız. Bununla birlikte, Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda "kabul ve onay" adımlarını seçerek burada yazılı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız, "kabul beyanınızın" geçerliliği için aranan yaşta değilseniz (18 yaşını doldurmuş olmak) ya da kısıtlılığınız söz konusu ise "kabul beyanınızın" hukuken bir geçerliliği olmayacağından Site'yi ve/veya Uygulama'yı kullanmayınız.

7.5. Site'de ve/veya Uygulama'da yer alan; logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin ("Site İçeriği") bir kısmı doğrudan Infoset tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir.

7.6. Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme'ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket'in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı'nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı'ya ve Kullanıcı tarafından Site ve/veya Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı'nın güvenliği, Şirket'in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik'i diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait İçerikler'i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu İçerikler'i diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı'nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket'in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye'de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

7.7. Uygulama üzerinden yapılan sesli görüşmelerin güvenliğinden, Şirket hiçbir biçimde sorumlu değildir.

7.8. Kullanıcı, Uygulama'yı sadece Sözleşme'ye ve ilgili mevzuata (spam, gizlilik, müstehcenlik ya da karalamaya ilişkin politikalar ve kanunlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) uygun olarak kullanacağını beyan, taahhüt ve garanti eder.

7.9. Uygulama üzerinden yapılan sesli görüşmelerin kalitesi Kullanıcı'nın internet alt yapısı ve VOIP hizmeti aldığı Telekom işletmecisinin sunduğu hizmet garantisi ile sınırlıdır.

7.10. Infoset, işbu sözleşme'nin konusunu oluşturan taahhütlerini, erişim sağlayıcılar, VOIP operatörler, telekom operatörleri, yer sağlayıcılar veya GSM operatörleri tarafında meydana gelebilecek teknik arızalar veya Infoset' in kontrolü dışında ortaya çıkabilecek benzer teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilememesine neden olan üçüncü kişiler kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik veya zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler ŞİRKET tarafından en kısa zamanda yerine getirilecektir.

7.10. Kullanıcı'ya Uygulama üzerinden VOIP görüşme hizmeti; Kullanıcı'nın anlaşma yaptığı Telekom işletmecisi tarafından sağlanır. Infoset, Kullanıcı ile anlaşma yaptığı Telekom işletmecisi arasında oluşan maddi ve manevi zararlardan sorumlu değildir.

7.11. Kullanıcı, anlaşma yaptığı Telekom işletmecisinden aldığı hizmetin sağlıklı bir şekilde Uygulama servisine ulaştırmaktan sorumludur. Telekom işletmecisinden kaynaklı problemlerden Infoset sorumlu değildir. Kullanıcı Telekom işletmecisinden kaynaklı problemleri çözmekle yükümlüdür

7.12. Infoset, Kullanıcı'nın Uygulama yazılımında yaptığı hatalı ayarlardan ve bu hatalar sonucu oluşan maddi ve manevi cezalardan sorumlu değildir

7.13. Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı'nın mülkiyetinde olup İçerik'e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı'ya aittir. İçerik'e yahut İçerik'in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Infoset sorumlu tutulamayacak olup, Infoset' in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.14. Kullanıcı, Uygulama'yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar site ve Uygulama içinde belirtilecektir.

7.15. Kullanıcı, Uygulama'ya yüklenen İçerikler'in kopyalarını saklayacaktır. Infoset, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik'in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Infoset, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik'in kaybından sorumlu değildir.

7.16. Infoset, İşbu sözleşme konusu Uygulama'nın yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dahil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.

7.17. İşbu sözleşme konusu Uygulama'nın yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dahil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve bunun neticesinden doğacak her türlü sorumluluk kullanıcı'ya aittir.

8. Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik

8.1. Infoset tarafından kullanıcılara (Kullanıcı tabiri, üyelik dahil siteye giren herkesi ifade eden genel terim olarak kullanılmıştır.) mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

8.2. Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan bilgilerde ve içerikte değişiklik meydana gelebilecektir.

8.3. Infoset herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin kullanma koşullarında değişiklik yapma ya da yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Gerekli tüm kullanım koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler sitede sunulacak ve yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım söz konusu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir.

9. Site'nin ve/veya Uygulama'nın Kötüye Kullanılması

9.1. Site'yi ve/veya Uygulama'yı, ihlal edici, tehdit edici, yanlış, yanıltıcı, kışkırtıcı, hakaret içeren, gizliliği ihlal eden, müstehcen, iftira niteliğinde, pornografik, ayrımcı, yasa dışı veya suç teşkil edecek herhangi bir tavır oluşturan veya buna teşvik eden, herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal eden veya hukuki yükümlülük oluşturacak ya da yasaları başka türlü ihlal edecek herhangi bir malzeme göndermek ya da iletmek için kullanmanız yasaktır.

10. Telif Hakkı Kanunu

10.1. Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Infoset'e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı'ya Site ve Uygulama'yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan kullanım lisansı verilmektedir. Sözleşme ve Site'ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama'ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı'ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Infoset'e Kullanıcı'nın Uygulama'ya erişimi, Uygulama'yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik'in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır.

10.2. Infoset başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Söz konusu üçüncü şahıs web sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymak kullanıcıların yükümlülüğündedir.

10.3. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site'yi veya Uygulama'yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site'den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site'ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Infosset'in açık izni olmaksızın Site'ye veya Site'den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

10.4. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Infoset'in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

11. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi

11.1. Infoset, bu Site'yi ve/veya Uygulama'yı veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden, onu veya içeriğini kullanamamanız, ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlu tutulamaz.

11.2. Bu Site ve/veya Uygulama kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

11.3. Infoset, önceden haber vermeksizin Site ve/veya Uygulama yayına kısmen veya tamamen son verme, kapatma, Site'de ve/veya Uygulama'da yer alan bütün içeriği, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma veya ücretli hale getirme hakkını saklı tutar.

12.4. Bu Site'nin ve/veya Uygulama'nın "Kullanım Koşullarını" ihlal etmeniz veya bu Site'yi ve/veya Uygulama'yı kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan Infoset'i ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

12.5. INFOSET veya INFOSET'in HİZMET SAĞLAYICILARI, SAHİPLERİ, İŞ ORTAKLARI, BİLGİ SAĞLAYICILARI, HESAP SAĞLAYICILARI, LİSANS VERENLERİ, ÇALIŞANLARI, DİSTRİBÜTÖRLERİ VEYA ACENTALARI(BU MADDE ÇERÇEVESİNDE TOPLU OLARAK “INFOSET” OLARAK ADLANDIRILACAKLARDIR), KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN İLERİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE'NİN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK INFOSET, ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİ VERMEDİĞİNİ DE AYRICA BEYAN EDER. INFOSET'İN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA İLGİLİ ZARARIN DOĞDUĞU TARİHE KADAR KULLANICI TARAFINDAN İŞBU SÖZLEŞME'YE KONU HİZMETLER KAPSAMINDA ÖDENMİŞ OLAN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR.

12. Kişisel Veriler

12.1. Kullanıcıların Site'ye ve/veya Uygulama'ya sunduğu/kaydettiği veya Site ve/veya Uygulama tarafından bu Kullanım Koşulları'na uygun olarak otomatik olarak ya da çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileri, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır. Bu bilgiler Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site ve/veya Uygulama güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar veya Üye'nin açık rızasının alındığı sair amaçlarla, mevzuata ve Kişisel Veri Politikası'na uygun olarak kullanılabilir, işlenebilir, saklanabilir, yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılabilir ve Infoset'in faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir. Infoset bu kapsamda, site aktivite bilgilerinden, erişim araçları ve internet tarayıcı bilgilerinden de yararlanma hakkına sahiptir.

12.2. Kullanıcıların, Site ve/veya Uygulama üzerinden diğer üye ve/veya kullanıcıların kişisel verilerini toplaması, kaydetmesi, işlemesi veya Site ve/veya Uygulama veri tabanını kullanması, kopyalaması, çoğaltması yasaktır.

12.3. Kullanıcılar, Kişisel Veriler ve verilerinin işlenmesine ilişkin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Site'de yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması (Aydınlatma Metni) sayfasından ulaşabilirler.

13. Uygulanacak Hükümler

13.1. Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan Kullanıcılar da, Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

14. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Web Sitesinin ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


Bu sözleşme ile ilgili bir sorunuz veya endişeniz varsa, legal@infoset.app e-posta adresimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi: 23.02.2021