Yardım merkezinizi infoset.help/size-ozel-link yerine kendi alan adınız ile de müşterilerinize sunabilirsiniz (örn. yardim.websiteniz.com). Bunun için teknik bir elemanınızın DNS sağlayıcınızda küçük bir değişiklik yapması gerekir.

Ayarlar > Yardım Merkezi Ayarları sayfasından Temel Ayarlar sekmesini açın ve yardım merkeziniz için belirlediğiniz özel alan adınızı girip (örn. yardim.websiteniz.com) kaydete basın.

Sonrasında DNS sağlayıcınıza giderek (örn. GoDaddy, Cloudflare, IHS, DNSimple, Route53) belirttiğiniz alan adından custom.infoset.help adresine bir CNAME kaydı oluşturun. Tüm işlem bu kadar 🙂
DNS kayıtlarınızın güncellenmesi 72 saate kadar sürebilir. DNS kayıtlarınız güncellendiğinde belirlediğiniz adresten yardım merkezinize erişim sağlayabileceksiniz.

(Opsiyonel) Yardım merkezinizin SSL ayarlarını yapın

Özel alan adı olmayan, yani infoset.help/ adresi altında barınan tüm yardım merkezleri Infoset'in SSL sertifikaları ile güvence altına alınır.

Kendi alan adınız altında sunduğunuz yardım merkeziniz ise varsayılan olarak HTTPS değil HTTP üzerinden erişime açılır. Bu sebeple yardım merkeziniz Chrome gibi modern web tarayıcılarında güvenli değil olarak görünür. Infoset her alan adı için SSL sertifikası sunamadığından dolayı bu alan adınız için SSL ayarlarını sizin yapmanız gerekir.

SSL ayarlarını yapmanın 2 yolu var:

 1. CloudFlare ya da AWS CloudFront gibi bir DNS sağlayıcı ile esnek bir SSL sertifikası oluşturun
 2. Bir TLS Termination Proxy kurarak kendi SSL sertifikanızı kullanın

1. Opsiyon: CloudFlare ile SSL ayarlarınızı yapın

Eğer DNS yöneticiniz CloudFlare ise bu opsiyon sizin için en kolayı.
Domain ayarlarından Crypto bölümüne giderek SSL'i Full ya da Flexible moduna getirin.

Page Rules sayfasından yeni bir sayfa kuralı oluşturun ve tüm HTTP trafiğini HTTPS'e yönlendirin.

Speed sayfasından Rocket Loader ve Mirage gibi hızlandırıcıları yardım merkezi alan adınız için deaktive edin. Bu hızlandırıcılar yardım merkezi kodunuza birtakım JavaScript kodları eklediğinden yardım merkezi güvenlik ayarlarınızı bozabilirler, bu sebeple önerilmezler.

Tüm işlem bu kadar, artık yardım merkeziniz Chrome gibi tarayıcılar tarafından güvenli olarak işaretlenecek ve kilit işareti yeşile dönecektir.

2. Opsiyon: Apache/NGINX/IIS gibi bir servis kullanın

Eğer web sayfalarınız mevcutta Apache/NGINX/IIS gibi bir servis arkasında çalışıyor ise bu sizin için en uygun opsiyon. Özel alan adınız için bir SSL sertifikası oluşturabilir (ya da satın alabilir) ve Apache/NGINX/IIS altından bunu ayarlayabilirsiniz.

Önemli Not: Eğer önceki adımlarda özel alan adınız için DNS sağlayıcınızda bir CNAME kaydı oluşturduysanız bu adım için bu kaydı silmeniz ve özel alan adınızı Apache/NGINX/IIS çalışan sunucunuza yönlendirmeniz gerekir (örn. A kaydı ile).

Apache için örnek konfigürasyon: (destek.websiteniz.com yazan yerleri özel alan adınız ile değişmeyi unutmayın)

# Gereksinimler: mod_ssl, mod_proxy ve mod_proxy_http aktif olmalı

# Adım 1: Bir SSL sertifikası ve private key edinin (ör. LetsEncrypt.org)
# Adım 2: Aşağıdaki örnek gibi Apache proxy ayarlarını yapın.
# Adım 3: Infoset Yardım Merkezi ayarlarında özel alan adınızı ayarlayın
# Adım 4: Özel alan adınızın DNS kaydının Apache sunucunuzda çözümlendiğinden emin olun (örn. bir A kaydı ile bu alan adını sunucunuza yönlendirin)

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    ServerName destek.websiteniz.com # buraya özel alan adınızı girin

    # SSL ayarları
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /SSL/SERTIFIKA/DIZINI/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /SSL/SERTIFIKA/DIZINI/privatekey.pem
 
    # Proxy SSL ayarları
    SSLProxyEngine on
    SSLProxyVerifyDepth 10
    SSLProxyCheckPeerCN off
    SSLProxyCheckPeerName off

    # Infoset için reverse proxy ayarları
    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / https://custom.infoset.help/
    ProxyPassReverse / https://custom.infoset.help/
</VirtualHost>
</IfModule>

NGINX için örnek konfigürasyon: (destek.websiteniz.com yazan yerleri özel alan adınız ile değişmeyi unutmayın)

# Öngereksinimler: ngx_http_ssl_module ve ngx_http_proxy_module aktif olmalı

# Adım 1: Bir SSL sertifikası ve private key edinin (ör. LetsEncrypt.org)
# Adım 2: Aşağıdaki örnek gibi NGINX proxy ayarlarını yapın.
# Adım 3: Infoset Yardım Merkezi ayarlarında özel alan adınızı ayarlayın
# Adım 4: Özel alan adınızın DNS kaydının NGINX sunucunuzda çözümlendiğinden emin olun (örn. bir A kaydı ile bu alan adını sunucunuza yönlendirin)

resolver 8.8.8.8; # varsa kendi DNS sunucunuzu kullanın
server {
 listen 443 ssl;
 server_name destek.websiteniz.com; # burayı kendi yardım merkezi alan adınız ile değişin

 ssl_certificate /SSL/SERTIFIKA/DIZINI/fullchain.pem;
 ssl_certificate_key /SSL/SERTIFIKA/DIZINI/privatekey.pem;

 location / {
  # "set" kullanmak önemli çünkü Infoset sunucularının IP adresleri değişebilir.
  set $infoset "https://custom.infoset.help:443"; 
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_pass $infoset;
 }
}

IIS için örnek konfigürasyon: (destek.websiteniz.com yazan yerleri özel alan adınız ile değişmeyi unutmayın)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
 <system.webServer>
  <staticContent>
   <clientCache cacheControlMode="UseMaxAge" cacheControlMaxAge="1.00:00:00" />
  </staticContent>
  <rewrite>
   <rules>
    <rule name="Https redirect" stopProcessing="true">
     <match url="(.*)" />
     <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" redirectType="Permanent" />
     <conditions>
      <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^destek.websiteniz.com$" />
      <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
     </conditions>
    </rule>

    <!-- Let's Encrypt ayarları -->
    <rule name="LetsEncrypt" stopProcessing="true">
     <match url=".well-known/acme-challenge/*" />
     <conditions logicalGrouping="MatchAll" trackAllCaptures="false" />
     <action type="None" />
    </rule>

    <!-- Reverse proxy -->
    <rule name="ReverseProxyInboundRule1" stopProcessing="true">
     <match url="(.*)" />
     <conditions logicalGrouping="MatchAll" trackAllCaptures="false">
      <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^destek.websiteniz.com$" />
     </conditions>
     <action type="Rewrite" url="https://custom.infoset.help:443/{R:1}" />
     <serverVariables>
      <set name="HTTP_X_FORWARDED_HOST" value="destek.websiteniz.com" />
     </serverVariables>
    </rule>
   </rules>
  </rewrite>
  <httpProtocol>
   <customHeaders>
    <remove name="X-Powered-By" />
    <add name="strict-transport-security" value="max-age=16070400" />
   </customHeaders>
  </httpProtocol>
 </system.webServer>
</configuration>

Tüm işlem bu kadar, artık yardım merkeziniz Chrome gibi tarayıcılar tarafından güvenli olarak işaretlenecek ve kilit işareti yeşile dönecektir.